ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 16 εκατ.ευρώ οι χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΣ στη Μεσσηνία

Στο ποσό των  15.894.569 ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν γίνει στο Νομό μας από τα προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά το διάστημα 2015-2018. Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:

Το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ [«Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»αφορά στην επιχορήγηση των Δήμων προκειμένου να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους που έχουν προκύψει από δικαστικές αποφάσεις για την εξόφληση υποχρεώσεών τους, και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Στη Μεσσηνία, το ποσό που δόθηκε για τον σκοπό αυτό, ανέρχεται στα 83.508 ευρώ.

Για Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών έχουν δοθεί 2.900.000 ευρώ, σε 21 έργα αποκατάστασης υποδομών.

910.000 ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας .

470.200 ευρώ για ορεινούς δήμους [Δήμος Δυτικής Μάνης], ενώ μέσω των προγραμμάτων “ΦιλόΔημος” έχουν δοθεί συνολικά στη Μεσσηνία 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σχεδόν 16 εκατ.ευρώ οι χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΣ στη Μεσσηνία
To Top