ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση-ανάσα για τις οφειλές από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θανάσης Ηλιόπουλος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου 4483/2017 (πολυνομοσχέδιο για ΟΤΑ) προβλέπεται η εκ νέου βεβαίωση των ήδη βεβαιωμένων στο ταμείο του Δήμου Καλαμάτας μέχρι 31/07/2017 οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις κατόπιν λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το θέμα θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη προσεχή του συνεδρίαση, η δε πρόταση ρύθμισης και εξόφλησης των παραπάνω οφειλών θα έχει ως εξής:

1.Για οφειλές μέχρι 1.000€ η εξόφληση αυτών να γίνεται μέχρι και σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης τα 100€.

2.Για οφειλές από 1.000,01€ μέχρι και 9.000€ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού της οφειλής δια των 50€ που θα είναι και το ελάχιστο ποσό της δόσης.

3.Για οφειλές από 9.000,01€ και άνω το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα προκύπτει από τη διαίρεση της οφειλής με τον ανώτατο αριθμό των δόσεων που ορίζει ο νόμος, δηλ. τις 180 δόσεις.

To Top