ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοβουλία Μαντά για την Ειδική Αγωγή

Επιστολή προς τους συλλόγους θεραπευτών ειδικής αγωγής απέστειλε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, προκειμένου να βρεθεί λύση και να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο στην ειδική αγωγή.

Στην επιστολή του ο κ. Μαντάς ζητά από τους θεραπευτές να συστήσουν ομάδα εργασίας και να καταρτίσουν από κοινού ένα ενιαίο, πλήρες και ολοκληρωμένο σχέδιο για την ειδική αγωγή.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, θα υπάρξει η δυνατότητα το σχέδιο αυτό να υποβληθεί προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε μετά από σχετική διαβούλευση, να προκύψει μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση.

Όπως δήλωσε ο κ. Μαντάς, «τα τελευταία χρόνια η ειδική αγωγή έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η ευθύνη βαραίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία χοντροκομμένα και άκομψα προσπάθησε να επιβάλλει συμβάσεις και voucher στους θεραπευτές. Στην ουσία όμως δημιούργησε μια ακραία κατάσταση χωρίς εμπιστοσύνη, η οποία διατηρείται στοιχειωδώς εν ζωή μέσω 3-μηνων παρατάσεων. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, γονείς και θεραπευτές συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται κάθε μέρα, μην γνωρίζοντας τι μέλλει γενέσθαι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που είτε παιδιά αναγκάστηκαν να διακόψουν τις θεραπείες τους, είτε οικογένειες και θεραπευτές επωμίστηκαν ένα σημαντικό οικονομικό βάρος, για υπηρεσίες που το κράτος όφειλε να διασφαλίζει ότι παρέχονται στους πολίτες».

Και ο κ. Μαντάς κατέληξε λέγοντας, «τα ίσα δικαιώματα και οι ίσες ευκαιρίες είναι στον ιδεολογικό πυρήνα μιας φιλελεύθερης κυβέρνησης, όπως η δική μας. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση».

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μαντά:

Αθήνα 19/11/2019

ΠΡΟΣ:

  1. Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών –

Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ)

  1. Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)

  2. Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοθεραπευτών – Ειδ. Παιδαγωγών (ΠΕ)

  3. Σωματείο Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών Ελλάδος (ΣΛΛΕ)

  4. Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες

  5. Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών ΝΠΔΔ (ΠΣΕ)

Θέμα: «Δρομολόγηση επίλυσης θεμάτων ειδικής αγωγής»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας μας, αναφορικά με την αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που ταλαιπωρούν τον κλάδο της ειδικής αγωγής τα τελευταία χρόνια, καθώς και με γνώμονα το εποικοδομητικό και παραγωγικό κλίμα της άτυπης συνάντησης με εκπροσώπους συλλόγων θεραπευτών τον περασμένο Οκτώβριο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επικοινωνούμε εκ νέου μαζί σας προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συντονισμένα στα επόμενα βήματα αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, από την πλευρά μας θεωρούμε ότι η κοινή μας δράση θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βασικά στάδια:

  1. Κατάρτιση ενός ενιαίου, πλήρους και ολοκληρωμένου σχεδίου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής στην χώρα μας.

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να έχει την μορφή μιας ολοκληρωμένης πρότασης, στην οποία να αντιμετωπίζονται θέματα όπως, η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού, η κατάρτιση του ΕΚΠΥ και των παραρτημάτων του, οι παθήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά, ο τρόπος αποζημίωσης, οι τρόποι αναθεώρησης και επικαιροποίησης των κανονισμών, οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής, η πιστοποίηση των παρόχων, η ουσιαστική μείωση γραφειοκρατίας, κλπ.

Εν ολίγοις, θα πρέπει σε αυτή την πρόταση να διαμορφώνεται ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής και να αγγίζει όλα τα σχετικά θέματα.

  1. Υποβολή του σχεδίου αυτού προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ και πραγματοποίηση σχετικών διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή στελεχών του Υπουργείου και του Οργανισμού, προκειμένου να εμπλουτισθεί η υποβληθείσα πρόταση με τις πτυχές και τα ζητήματα από την πλευρά του κράτους, να επιλυθούν θέματα που πιθανώς θα ανακύψουν και τελικά να καταρτισθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή, που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

  1. Ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και έγκριση του νέου πλαισίου για την ειδική αγωγή από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η τελική πρόταση, η οποία θα απολαμβάνει της έγκρισης όλων των εμπλεκόμενων μερών, θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται για να γίνει νόμος του ελληνικού κράτους.

Από την δική μας πλευρά θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε εκ νέου την πρόθεσή μας για την επίτευξη μιας οριστικής, βιώσιμης και ρεαλιστικής λύσης, όσον αφορά στην ειδική αγωγή.

Είναι γεγονός ότι η ειδική αγωγή αγγίζει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και ενηλίκων στην χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως αφορά και σε χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου που πραγματοποιούν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο με αυτή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών θα συνεχίσουν να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες και προδιαγραφές, αλλά και με οικονομικά βιώσιμο για τους ίδιους τρόπο. Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι λήπτες των υπηρεσιών αυτών θα έχουν πράγματι πρόσβαση σε αναβαθμισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες.

Σε αυτήν την προσέγγιση όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον τρίτο βασικό πυλώνα της ειδικής αγωγής, τους δημόσιους φορείς δηλαδή που στηρίζουν οικονομικά την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν το κράτος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ελέγχου της δαπάνης που πραγματοποιεί, καθώς και να διαθέτει το κατάλληλο πλαίσιο που θα του επιτρέπει να υλοποιεί τον εποπτικό του ρόλο.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε ότι συμφωνείτε με την ανωτέρω προσέγγιση, προκειμένου να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε από κοινού την δράση μας.

Επίσης δεδομένου ότι στο εγχείρημα αυτό εμπλέκεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός συλλόγων θεραπευτών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την τακτική επικοινωνία μεταξύ μας, θα μας διευκόλυνε σημαντικά ο ορισμός ενός προσώπου από μέρους του Συντονιστικού Θεραπευτών, το οποίο να είναι αρμόδιο για την μεταξύ μας επικοινωνία.

Και τέλος για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της προσπάθειάς μας, θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που θα επιμεληθεί την πρόταση του βήματος (1) και στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και ένα στέλεχος του δικού μας πολιτικού γραφείου.

Σας ευχαριστούμε πολύ και παραμένουμε στην διάθεσή σας για ό,τι επιπλέον χρειαστείτε.

Mε εκτίμηση,

Περικλής Π. Μαντάς

Βουλευτής Μεσσηνίας

Πρωτοβουλία Μαντά για την Ειδική Αγωγή
To Top