ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσεχώς διανοίξεις δρόμων για τη μονοδρόμηση της Ναυαρίνου

Με τελικό στόχο τη μονοδρόμηση της Ναυαρίνου κινείται ο Δήμος Καλαμάτας και δίνει στη δημοσιότητα τους δρόμους που πρόκειται να γίνουν σταδιακά το επόμενο διάστημα διανοίξεις.

Ο Δήμος Καλαμάτας προέβη :

• Στην ανασύνταξη του πίνακα επικειμένων της 4/2010 πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Υψηλάντους, Βουλγαροκτόνου και Μεθώνης μεταξύ των Ο.Τ 34, 35, 38-42, 39, 43, 46 και 47 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας

• Στην σύνταξη πίνακα επικειμένων κοινοχρήστων-κοινοφελών της 1/2005 Π. Εφαρμογής, (πυκνοδομημένα Ανατολικής Παραλίας) στα Ο.Τ.1354,1355,1356, 1357 στη περιοχή βόρεια και ανατολικά της εκκλησίας Ανάστασης.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές και όσοι ιδιώτες ή φορείς έχουν έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης όπως προσέλθουν στο Δήμο Καλαμάτας (Αθηνών 99) στη Διεύθυνση Πολεοδομίας γραφείο 314, (αρμόδιος υπάλληλος: Σωτηρία Τσιάλα τηλέφωνο: 27213-60794) να λάβουν γνώση των ως άνω αναφερόμενων πινάκων επικειμένων και ασκήσουν τυχόν ενστάσεις.

Όπως επισημαίνεται η παραπάνω διαδικασία κινείται για διανοίξεις δρόμων ενόψει έργων για τη μονοδρόμηση της Οδού Ναυαρίνου.

Προσεχώς διανοίξεις δρόμων για τη μονοδρόμηση της Ναυαρίνου
To Top