Green life

Πρόστιμα 30.000 ευρώ σε Δήμο Καλαμάτας και Ecowaste για τα σκουπίδια στη Μαραθόλακκα

ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΖΗΤΑ Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Δεν επιδόθηκαν από τον Δήμο Καλαμάτας στο Κλιμάκιο Περιβάλλοντος που έκανε την αυτοψία “τα στοιχεία ισοζυγίου εισερχομένων-εξερχομένων απορριμμάτων ούτε για τις ποσότητες και την προώθηση των συλλεχθέντων υγρών στραγγιδίων”

Συνολικά πρόστιμα 30.000 ευρώ [20.000 στην Εταιρεία που διαχειριζόταν τα σκουπίδια και 10.000 ευρώ στον Δήμο Καλαμάτας] για υποβάθμιση και ρύπανση περιβάλλοντος και άλλες παραβάσεις επέβαλε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης. Συγκεκριμένα, πρόστιμο 20.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία Ecowaste, που μέχρι πρότινος διαχειριζόταν τα σκουπίδια στη Μαραθόλακκα.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (16/5/2018), από την αυτοψία που έγινε στη Μαραθόλακκα στις 6/12/2017 από Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μεσσηνίας διαπιστώθηκαν παραβάσεις εκ μέρους της εταιρείας και επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ για τους εξής λόγους:

“Διότι σύμφωνα με την σχετ. (51) εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας στην
από 6.12.2017 έκθεση αυτοψίας, του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε ότι η μονάδα διαχείρισης & επεξεργασίας των ΑΣΑ του Δήμου Καλαμάτας, στη θέση: «Μαραθόλακα» της Τ.Κ. Καρβελίου, Δ.Ε. Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας λειτουργούσε κατά παράβαση των ειδικών όρων που αναφέρονται στην παράγραφο Δ.3.7 της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο. (σχετ. 14) και ειδικότερα των όρων Δ.3.7.13-14-15-16-23-24-25-26-27-28-29-32, επιπλέον από τον υπεύθυνο της μονάδας
δεν επιδόθηκαν στο Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Μεσσηνίας κατά τον επιτόπιο έλεγχο στοιχεία σχετικά με την νόμιμη λειτουργία της μονάδας (θεωρημένος φάκελος Α.Ε.Π.Ο., άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας)
, γεγονός που συνιστά παράβαση των όρων Ζ1, Δ3.1.3, Δ3.1.6. της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο. (σχετ. 14). Τα ανωτέρω συνιστούν υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος κατά τα οριζόμενα του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον αποτελούν παράβαση του άρθρου 10§1 της ΚΥΑ Αριθ. ΗΠ/50910/2727/03 (Β΄ 1909) και της (σχετ. (15)) Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ.

Πέραν αυτών η πλημμελής τήρηση των όρων ορθής λειτουργίας της Μονάδας διαχείρισης & επεξεργασίας των ΑΣΑ του Δήμου Καλαμάτας συντελούσε στην δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών και πρόκλησης κινδύνου για την δημόσια υγεία”

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Ταυτόχρονα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου στέλνει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας τον φάκελο της υπόθεσης, όπως προκύπτει από την απόφασή του. Συγκεκριμένα ο Πέτρος Τατούλης έδωσε εντολή να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης:

“1. Στην αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας
σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2009, ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα σχετικά με την συσσώρευση ποσοτήτων Α.Σ.Α. στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑΔΑ Μαραθόλακας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην σχετ. (26) αυτοψία, αλλά και τα νέα στοιχεία που διαβιβάσθηκαν με το σχετ. (44) και προβεί σε ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

2. Στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν.1650/1986
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4042/2012.

ΤΟ 60% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ- ΤΟ 40% ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το ποσό αυτό ποσοστό 60% θα εισπραχθεί υπέρ
ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και 40% επί του ανωτέρω προστίμου περιέρχεται στο Δημόσιο στον Κωδικό Αριθμό Εισόδου 3739″.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εταιρεία έχει δικαίωμα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά του προστίμου αυτού μέσα σε 60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Εδώ διαβάστε την απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια:ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία σταμάτησε οριστικά τις εργασίες της στη Μαραθόλακκα στις 27 Δεκεμβρίου, αφήνοντας απλήρωτους εργαζόμενους,  με τα δεδουλευμένα που οφείλονται να φτάνουν τα 45.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας.  Μάλιστα, ο υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλής κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Καλαμάτα, και σε συνάντησή του με εργαζόμενους,  δεσμεύτηκε να παρέμβει στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να βρεθεί λύση.

Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας έχει παραδεχτεί ότι έγινε πλημμελής διαχείριση των απορριμμάτων από τη συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας χιλιάδες τόνους σκουπιδιών ανεπεξέργαστους,  αν και ήταν συμβατική της υποχρέωση, τους οποίους αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να διαχειριστεί η νυν εταιρεία “ΗΛΕΚΤΩΡ” με απευθείας ανάθεση έναντι 555.569 ευρώ. Πρόκειται για 9.200 τόνους συσσωρευμένων σκουπιδιών, τα οποία πλέον επεξεργάζεται η νέα ανάδοχος εταιρεία.

ΕΛΗΞΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Άλλωστε για τους παραπάνω λόγους είχε κηρυχθεί στις 16 Φεβρουαρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Καλαμάτας με απόφαση Πέτρου Τατούλη. Το χρονικό διάστημα των 3 μηνών της κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη έληξε τη Δευτέρα 14 Μαϊου, όπως προβλεπόταν άλλωστε από τη σχετική απόφαση.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δεν επιδόθηκαν από τον Δήμο στο Κλιμάκιο Περιβάλλοντος που έκανε την αυτοψία “τα στοιχεία ισοζυγίου εισερχομένων-εξερχομένων απορριμμάτων ούτε για τις ποσότητες και την προώθηση των συλλεχθέντων υγρών στραγγιδίων”

“Ο Χώρος Λειτουργίας μονάδας διαχείρισης & επεξεργασίας των ΑΣΑ του Δήμου Καλαμάτας δεν διέθετε τις προβλεπόμενες υποδομές για την ορθή λειτουργία της μονάδας”

Πρόστιμο όμως ύψους 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Δήμο Καλαμάτας “ως υπεύθυνο επιβλέποντα φορέα της μονάδας διαχείρισης & επεξεργασίας των Α.Σ.Α. του Δήμου Καλαμάτας, στη θέση: «Μαραθόλακα» της Τ.Κ. Καρβελίου, Δ.Ε.
Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας, διότι σύμφωνα με την σχετ. (51) εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας στην από 6.12.2017 έκθεση
αυτοψίας, του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε ότι ο Χώρος Λειτουργίας μονάδας διαχείρισης & επεξεργασίας των ΑΣΑ του Δήμου Καλαμάτας δεν διαθέτει τις προβλεπόμενες υποδομές για την ορθή λειτουργία της μονάδας, όπως αυτές προβλέπονται στον όρο Δ.3.1. της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο. (σχετ. 14), και επιπλέον από τον επιβλέποντα φορέα της
μονάδας, Δ. Καλαμάτας, δεν επιδόθηκαν κατά παράβαση του όρου Δ6 της ισχύουσας ΑΕΠΟ (σχετ.14), αναλυτικά στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται που αφορούν το πρόγραμμα παρακολούθησης της μονάδας
και ειδικότερα στοιχεία του ισοζυγίου των εισερχομένων ΑΣΑ και των εξερχομένων ρευμάτων(υπόλειμμα RDF – ανακυκλώσιμα υλικά – οργανικά υλικά ΒΑΑ) καθώς και τους χώρους τελικής διάθεσης των επιμέρους ρευμάτων.

Επίσης δεν επιδόθηκαν στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και την προώθηση των συλλεχθέντων υγρών στραγγιδίων προς περαιτέρω επεξεργασία σε νομίμως λειτουργούσα Ε.Ε.Λ..

Και εδώ ζητήθηκε να διαβιβαστεί ο ο φάκελος της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ

Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) και 50% υπέρ Π.Ε. Μεσσηνίας (κωδ. 64083).
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση “Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ληφθεί γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10)”. Επίσης ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
Διαβάστε εδώ την απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια:ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μαίρη Περδικέα

Πρόστιμα 30.000 ευρώ σε Δήμο Καλαμάτας και Ecowaste για τα σκουπίδια στη Μαραθόλακκα
To Top