Yποδομές

Περιφέρεια: 722.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για να ολοκληρωθεί το Ανοιχτό Θέατρο στην Πλάτσα: Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΡΕΥΜΑ! ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο έργων του Δήμου Δυτικής Μάνης υπέγραψε την Τετάρτη 24 Μαρτίου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Το ένα έργο, προϋπολογισμού 722.000 ευρώ αφορά στην ολοκλήρωση του ανοιχτού θεάτρου στην Πλάτσα με την κατασκευή τουαλετών κοινού και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του εν λόγω θεάτρου Μάνης.

Συγκεκριμένα το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Πελοπόννησος».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ:

ΥΠΟΣΚΑΦΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή των τουαλετών κοινού και των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Μάνης.
Οι βοηθητικοί χώροι και οι όποιες επεμβάσεις στον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο, στόχο έχουν την υποστήριξη της λειτουργίας του θεάτρου δίχως να αποτελούν στοιχεία ακουστικής, οπτικής και αισθητικής όχλησης. Η ένταξη των χώρων υγιεινής κοινού γίνεται μέσω της
υπόσκαφης χωροθέτησής τους και της δημιουργίας μικρών μετώπων από φυσικά υλικά (λιθοδομές, ξύλινες επενδύσεις κουφωμάτων, φυτεμένες επιχώσεις). Οι χώροι υγιεινής κοινού βρίσκονται νοτιοανατολικά του θεάτρου, κοντά στην κύρια δίοδο πρόσβασης, ενώ υπάρχει μέριμνα για την πρόσβαση και χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Με γνώμονα την προστασία και ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής, πραγματοποιούνται μόνο οι απαραίτητες για τη λειτουργία του θεάτρου επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
Οι επεμβάσεις περιορίζονται στη δημιουργία ασφαλών προσβάσεων του κοινού προς το θέατρο και πλατωμάτων εκτόνωσης του κοινού σε περίπτωση κινδύνου. Οι υψομετρικές καμπύλες του εδάφους μεταβάλλονται τοπικά ενσωματώνοντας τις απαραίτητες οδεύσεις και
πλατώματα. Το δάπεδο των οδεύσεων και πλατωμάτων είναι είτε λιθόστρωτο είτε πλακόστρωτο είτε πατημένο χώμα. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή προφύλαξης των παρειών των νέων διαμορφώσεων, κατασκευάζονται τοιχία αντιστήριξης από
λιθοδομή με χρήση τοπικού λίθου.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να κατασκευαστούν τα εξής:

1. Υπαίθριος χώρος συγκέντρωσης (φουαγιέ): εμβαδού περίπου 1.000 μ2
2. Διαμόρφωση (πλακόστρωση) υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης στο Ανοιχτό Θέατρο, μήκους περίπου 1.030 μ
2. WC κοινού: εμβαδού 92,75 μ2, αναλυόμενα ως εξής:
Προθάλαμος WC ανδρών 9,05 μ2
WC ανδρών 19,00 μ2
Προθάλαμος WC γυναικών 16,30 μ2
WC γυναικών 18,45 μ2
WC Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 6,75 μ2
WC Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 5,60 μ2
Χώρος καθαριστών 3,25 μ2
Διάδρομος επίσκεψης μηχ/κών εγκαταστάσεων 3,30 μ2
Διάδρομος επίσκεψης μηχ/κών εγκαταστάσεων 3,30 μ2
Διάδρομος επίσκεψης μηχ/κών εγκαταστάσεων 7,75 μ2

5. Παραδοτέα πράξης:
Ένα συγκρότημα W.C. κοινού, εμβαδού 92,75 τ.μ.
2. Ένας υπαίθριος διαμορφωμένος χώρος φουαγιέ εμβαδού περίπου 1.000 μ2
3. Πλακόστρωση υφιστάμενου δρόμου μήκους περίπου 1.030 τ.μ.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Οπως επισημαίνεται στόχος είναι να επισκέπτονται το θέατρο ανά έτος 7.800 άτομα. Ως προς το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου, θα πρέπει έως την 1η Δεκεμβρίου του 2021 να έχει προκύψει ανάδοχος και έως τις 30/11/2022 να έχει ολοκληρωθεί.

 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Το δεύτερο έργο έχει προϋπολογισμό 80.100 ευρώ αφορά στην ανάπλαση της πλατείας οικισμού Μάλτας Σταυροπηγίου με εργασίες πλακόστρωσης και παρεμβάσεις φωτισμού.

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Μικρός τσιμεντοστρωμένος χώρος εμβαδού 478 τ.μ. με είσοδο από δυτικά στον οποίο κυριαρχεί η εκκλησία (13ος αι. με σπουδαίες τοιχογραφίες).
Περνώντας το καμπαναριό φτάνουμε στον κύριο χώρο της πλατείας ο οποίος ορίζεται δυτικά και ανατολικά από ισόγεια πετρόκτιστα κτίρια, νότια από τον ίδιο το Ναό και Βόρεια από λιθόκτιστη περίφραξη ( πεζούλα) με πλάτη που λειτουργεί σαν καθιστικό κάτω από το μεγάλο πεύκο που κυριαρχεί στο χώρο.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το ριζικό σύστημά του έχει δημιουργήσει ήδη πρόβλημα στο δάπεδο γύρω του. Επομένως θα πρέπει να ελευθερωθεί περισσότερο ο χώρος γύρω από τον κορμό του, σε ακτίνα 1,5 μ. κύρια προς το νότο που είναι και εφικτό.

Η βασική επέμβαση αφορά στη δαπεδόστρωση, η οποία θα γίνει από την τοπική μαρμαρόπετρα γκριζόλευκου χρώματος σε ορθογωνικό σχήμα, με διαστάσεις από 15-40 εκ., πάχους 12-15 εκ. , η οποία θα πελεκηθεί επί τόπου με την ορατή επιφάνεια όσον το δυνατόν πιο
ομαλή και με αρμούς από λευκό τσιμέντο. Η υπόβαση θα αποτελείται από μπετόν C16/20, πάχους 15 εκ. με πλέγμα STIV πάνω στο οποίο θα διαστρωθούν με τσιμεντόλασπη οι πέτρες.
Η ανωτέρω υπόβαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της διέλευσης οχημάτων και θα πραγματοποιηθεί σε γενική εκσκαφή βάθους 40 εκ. στα υπάρχοντα ύψη, έχοντας σα σταθερά τα διαμορφωμένα υψόμετρα από τις γύρω κατασκευές.
Έτσι επιτυγχάνονται οι ίδιες ρύσεις για τα όμβρια που είναι χαρακτηριστικές και οδηγούν, για το μεν προς βορράν τμήμα της εκκλησίας στον βορειοανατολικό δρόμο, για το δε δυτικό τμήμα προς το δυτικό δρόμο με σημείο τομής τη νοητή ευθεία της βορειοδυτικής γωνίας του Ναού με το πεύκο.
Στα σημεία που η νέα δαπεδόστρωση συναντά τα υφιστάμενα δάπεδα θα διαμορφωθούν ειδικές ζώνες συρραφής από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 40 εκ. και στα σημεία της περιμετρικής απόληξης της δαπεδόστρωσης εκεί που εφάπτεται με τα κτίρια θα
εφαρμοστούν ειδικές ζώνες συναρμογής με ορθογωνικές λιθόπλακες κυμαινόμενου μήκους και σε γραμμική διάταξη πλάτους περίπου 30- 40 εκ. το πράσινο καθορίζεται από το πεύκο και τη βάγια τα οποία παραμένουν ως έχουν όπως και ο υπάρχων φωτισμός που συμπληρώνεται με δύο νέα φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου όπως ορίζεται στο γενικό πλάνο.

Τις δύο πράξεις ένταξης μπορείτε να δείτε εδώ:

 

1) Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

2) Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

Περιφέρεια: 722.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για να ολοκληρωθεί το Ανοιχτό Θέατρο στην Πλάτσα: Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν
To Top