ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελοπόννησος Πρώτα: “Κερδήθηκε άλλη μια μάχη για την αδιαφανή λειτουργία των Αναπτυξιακών”

ΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥΣ-ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ “ΑΝΑΠΥΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”

“Ο αγώνας μας για την αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης και για να βρίσκεται η αυτοδιοίκηση στο πλευρό της κοινωνίας είναι συνεχής και από όλες τις θέσεις (επαφή με πολίτες, συλλογικά αυτοδιοικητικά όργανα, ελεγκτικοί μηχανισμοί).
Αυτά συμβαδίζουν με δημοκρατία, διαφάνεια, ισοτιμία και σεβασμό στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Με αυτό το σκεπτικό, αναγκαστήκαμε, αφού η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να «κωφεύει» προκλητικά, να προσφύγουμε για άλλη μια φορά, για τη λειτουργία των αδιαφανών Αναπτυξιακών Εταιρειών, στη Β΄ Επιτροπή του άρθρου 68 ΠΔ-30/1996.

Με την 35/3-12-2018 απόφαση της Επιτροπής έγινε δεκτή η προσφυγή μας και ακυρώθηκε η 294/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου – ΑΔΑ:7Μ847Λ1-3ΕΞ που αφορούσε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας», ύψους 103.000 ευρώ, για θέματα υποτίθεται κοινωνικής συνοχής. Πιστεύουμε ότι με την πράξη μας αυτή περιορίσαμε τη σπατάλη της Περιφέρειας σε δαπάνες προβολής και επικοινωνιακής τακτικής της”.

Η παράταξη
«Πελοπόννησος Πρώτα»

Πελοπόννησος Πρώτα: “Κερδήθηκε άλλη μια μάχη για την αδιαφανή λειτουργία των Αναπτυξιακών”
To Top