ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελοπόννησος Πρώτα: “Επιτέλους κάτι αρχίζει να κινείται”

“Ο αγώνας μας κατά της ιδιοτέλειας και της οικογενειοκρατίας είναι συνεχής και έντονος προς κάθε κατεύθυνση.
Σε αυτή τη βάση, σε όλη μας την παρουσία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναδείξαμε αρκετές φορές, μαζί και με άλλες παρατάξεις, στα συλλογικά όργανα (Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) την απαράδεκτη νομικά και ηθικά συμμετοχή του αδελφού του Περιφερειάρχη σε πολλά έργα της Περιφέρειας.

Φτάσαμε στο σημείο αρκετές φορές να προσφύγουμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα χωρίς να παίρνουμε απαντήσεις ή όταν πήραμε δεν ήταν πειστικές. Η απάντηση της προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής ήταν ότι «έχουμε σχετική γνωμοδότηση από αρμόδιους φορείς» που ποτέ όμως, παρά την επιμονή μας, δεν μας δόθηκε και δεν ενημερωθήκαμε!

Χαιρετίζουμε επιτέλους την απόφαση του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ακύρωσε τη σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την επιχείρηση «Β. Τατούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» γιατί τη θεωρούμε ελάχιστη πράξη ανταμοιβής του δίκαιου αγώνα που κάναμε για τη σωστή, δημοκρατική, διαφανή και σύγχρονη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Συνεχίζουμε τον αγώνα, από οποιαδήποτε θέση, για να δημιουργήσουμε ένα κράτος δικαίου για τους πολλούς, ενάντια στις πελατειακές σχέσεις και στην αξιοποίησή τους για τους λίγους”.

Ο επικεφαλής της «Πελοπόννησος Πρώτα»
Νίκος Πατσαρίνος

Πελοπόννησος Πρώτα: “Επιτέλους κάτι αρχίζει να κινείται”
To Top