Το δικό μου Σχολείο

Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Μέχρι 31 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις φοίτησης-Με κλήρωση οι εισαγωγές μαθητών

«Αιτήσεις για το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας από την Τρίτη 15/3/2022 έως την Πέμπτη 31/3/2022»

Σας ενημερώνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kaimathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τα παιδιά τους, εάν επιθυμούν να φοιτήσουν αυτά στο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2022- 2023 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Γυμνάσιο.
Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση.

Γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο οφείλουν να εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό Σχολείο που επιθυμούν.

Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας: Μέχρι 31 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις φοίτησης-Με κλήρωση οι εισαγωγές μαθητών
To Top