Παιδί

Παράταση μίας εβδομάδας για την εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

675.000 μαθητές και 168.000 εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Με προβλήματα ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα για τη νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως, καθώς γονείς μας ενημέρωσαν για αδυναμία σύνδεσης με την πλατφόρμα, αποσυνδέσεις και μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ κάποιες σχολικές μονάδες εμφανίζονταν σε άλλη περιοχή από την πραγματική.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα, με μεγάλη σπουδαιότητα για την Εκπαίδευση και θα πρέπει να καθιερωθεί και να εξελιχθεί τεχνολογικά.

Παράταση εγγραφών
Για μία εβδομάδα παρατείνονται οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 06/04/2020 ενώ έληγαν σήμερα 30 Μαρτίου, όπως προβλέπει εγκύκλιος την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «οι εκπαιδευτικοί στο διάστημα αυτό, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και την ομάδα ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να δημιουργούν τα ψηφιακά τμήματα στα οποία θα ενταχθούν οι μαθητές/μαθήτριες και να αναρτούν σχετικό υλικό σε αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις σχετικές πλατφόρμες».

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διασυνδέει και υποστηρίζει: 14.232 σχολεία, 132 διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης, 1.101 άλλες μονάδες (π.χ. ΓΑΚ, ΠΕΚ, βιβλιοθήκες κα.) και όλη την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα (1.010.995 λογαριασμοί).

Εκτιμάται πως μεγάλο μέρος του ενεργού μαθητικού πληθυσμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που εκτιμάται στους 1.350.000 μαθητές, έχουν πρόσβαση και απολαμβάνουν, ήδη, τα οφέλη της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση τις επόμενες ημέρες.
Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό σε μια περίοδο με έντονες δυσκολίες και προκλήσεις τόσο για το σύνολο του μαθητικού κόσμου όσο και για τις οικογένειες τους.

Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να στηρίζουν συστηματικά τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που καταβάλλεται καθώς αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθημερινά, κοντά στους μαθητές, συμβάλλοντας στην συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη σχολική πραγματικότητα.

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τέλος, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλουν, έχει προβλεφθεί η δημιουργία σε κάθε σχολική μονάδα μιας ομάδας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή/ την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες.
Ταυτόχρονα για την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση έχει προβλεφθεί η υλοποίηση ενημερωτικών – υποστηρικτικών συναντήσεων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών με χρήση σύγχρονης ή και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών, με προσωποποιημένη πρόσβαση σε 1.010.995 άτομα:

138.386 εκπαιδευτικούς εν ενεργεία
843.600 μαθητές σε σχολεία Πρωτ. & Δευτοροβάθμιας
2.869 διοικητικό προσωπικό
26.140 συνταξιούχους εκπαιδευτικούς
Αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
Μονάδες που εξυπηρετούνται: 16.083
Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Δημόσια): 9.490
Σχολικές μονάδες Α/βαθμια (Ιδιωτικά): 867
Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Δημόσια): 3.549
Σχολικές μονάδες Β/βαθμια (Ιδιωτικά): 192
Μεταδευτεροβάθμια: 134
Διοικητικές μονάδες Α/βαθμια: 58
Διοικητικές μονάδες Β/βαθμια: 58
Περιφερειακές Δ/νσεις: 14
Υποστηρικτικές δομές: 420
Άλλες δομές (ΓΑΚ, ΚΠΕ, ΠΕΚ, κλπ): 681
Σύνολο λογαριασμών μελών ΠΣΔ: 1.036.694
Λογαριασμοί για τις ανάγκες των μονάδων: 25.699
Προσωπικοί λογαριασμοί: 1.010.995
Προσωπικό: 2.869
Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί: 118.437
Αναπληρωτές: 18.316
Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί: 1.633
Μαθητές: 843.600
Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί: 26.140

Παράταση μίας εβδομάδας για την εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
To Top