Παιδί

Πάνω από 380 παιδιά στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 29 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου / σύμβαση έργου στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για 29 άτομα εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθούν μέχρι 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί από το Δήμο Καλαμάτας με μεθοδολογία (κριτήρια) ΑΣΕΠ, δηλαδή με μοριοδότηση, δεδομένου ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό.
Για την επιλογή του προσωπικού εγκρίθηκε η σύσταση τριμελούς επιτροπής, που θα διεξαγάγει τις συνεντεύξεις.
Οι ειδικότητες θα είναι οι ακόλουθες:

11 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το βοηθητικό προσωπικό κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων θα προσληφθεί με διαδικασία, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΑΣΕΠ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη 11 ατόμων βοηθητικού προσωπικού μέχρι 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές για τη συμμετοχή παιδιών σε ΚΔΑΠ πραγματοποιήθηκαν από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου 2017 στο ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας.
Έως σήμερα έχουν υπογραφεί 246 συμφωνητικά με ωφελούμενες μητέρες, οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στις δράσεις των ΚΔΑΠ του Δήμου, ενώ από την ΕΕΤΑΑ έχει εγκριθεί η συμμετοχή ακόμη 108 παιδιών που πληρούν τα κριτήρια, αλλά δεν έλαβαν έως τώρα αξία τοποθέτησης λόγω χρηματοδότησης και αναμένεται να τη λάβουν στη β΄ κατανομή.
Η συνολική δυναμικότητα είναι πάνω από 380 παιδιά.

ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας θα λειτουργήσουν από αρχές Σεπτεμβρίου έως τον Ιούλιο 2018.

Τα ΚΔΑΠ θα είναι ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή για τέσσερις ώρες (5-9 το απόγευμα) χωρίς διακοπή τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα (πλην των επίσημων αργιών).

Σχολεία-- Αριθμός μαθητών

Επίσης, θα λειτουργήσει Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΙΑΠ στο Ανατολικό Κέντρο.

Στα ΚΔΑΠ τα παιδιά θα απασχολούνται τις απογευματινές ώρες με μουσική, χορό, ζωγραφική, χειροτεχνία, θεατρικό παιχνίδι, γυμναστική και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πάνω από 380 παιδιά στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας

Δημοφιλέστερα

To Top