Το δικό μου Σχολείο

Πανελλήνιες: Τι ισχύει για τους υποψηφίους με αναπηρίες

Προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, μπορούν να εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία). Ειδικότερα, προφορικά εξετάζονται, κατόπιν αίτησής τους, υποψήφιοι που είναι τυφλοί, έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67%, που συνδέεται με τα άνω άκρα, πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων ή παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Γραπτά ή προφορικά εξετάζονται μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 20 Μαρτίου στο Λύκειο όπου έχουν καταθέσει και την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, συνοδευόμενη από γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Υποψήφιοι που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γράψουν κατά τη διάρκεια της τακτικής περιόδου των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δύνανται να εξεταστούν γραπτά στις επαναληπτικές Πανελλαδικές στο σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωσή τους.

Πανελλήνιες: Τι ισχύει για τους υποψηφίους με αναπηρίες
To Top