ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός σε Πολιταίϊκο, Κερεζένια και Λαγκάδα Ασπροχώματος

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του ρέματος Πολιταίϊκο από το Δήμο Καλαμάτας, ανάντη του περιμετρικού, ενώ καθαρίστηκαν και μικρότερα ρέματα, που συμβάλλουν σ’ αυτό.
Επίσης, περατώθηκαν οι αντίστοιχες εργασίες στα Κερεζένια, ομοίως ανάντη του περιμετρικού Καλαμάτας.

Τέλος, καθαρίστηκε η Λαγκάδα του Ασπροχώματος, από το Ασπρόχωμα έως τον ποταμό Άρι.

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός σε Πολιταίϊκο, Κερεζένια και Λαγκάδα Ασπροχώματος
To Top