ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλες οι εξελίξεις στα πολεοδομικά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας όλες τις εξελίξεις στα πολεοδομικά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας, δίνοντας έτσι το στίγμα των μελετών, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι πολεοδομικές μελέτες, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι πράξεις εφαρμογής σε διάφορες περιοχές του Δήμου, καθώς και οι διανοίξεις διαφόρων δρόμων της πόλης.

Σε σύσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή του Δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα και άλλων αιρετών του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων, καταγράφηκε η εξής εικόνα όσον αφορά στα πολεοδομικά ζητήματα ενδιαφέροντος του Δήμου Καλαμάτας:

1. Πολεοδομική Μελέτη Παραλίας Βέργας: ολοκληρώνεται η επεξεργασία των ενστάσεων
2. Πολεοδομική Μελέτη Μικρής Μαντίνειας: εκκρεμεί απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος επί εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας
3. Τροποποίηση ΓΠΣ στην περιοχή του Κορδία: έχει υποβληθεί η πρόταση στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
4. Πράξη Εφαρμογής Ασπροχώματος: γίνεται επεξεργασία τεχνικής πρότασης, στην κατεύθυνση που έδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου
5. Πράξη Εφαρμογής Κηπούπολης: ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ενστάσεων από το μελετητή και θα ακολουθήσει η εξέτασή τους από την Περιφέρεια
6. Πράξη Εφαρμογής Πυκνοδομημένων Ανατολικής Παραλίας: σε εξέλιξη η προετοιμασία των στοιχείων για μεταγραφή στο Κτηματολόγιο
7. ΜΠΕ Αγίας Άννας (πρόσβαση σε 7ο Γυμνάσιο): Αναρτήθηκε εκ νέου η μελέτη, μετά την επεξεργασία των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί
8. ΜΠΕ οδού Δράκου (αίτημα ΔΕΥΑΚ): ολοκληρώθηκε η εξέταση των ενστάσεων, συντάσσεται ο πίνακας επικειμένων
9. ΜΠΕ Αγίας Παρασκευής (απόκτηση κοινοχρήστου χώρου): εκκρεμεί στην Περιφέρεια
10. ΜΠΕ Περιμετρικού (περιπτώσεις δύο ιδιοκτησιών): έχουν διαβιβαστεί στην Περιφέρεια οι τελικοί πίνακες για κύρωση
11. Διάνοιξη Μπουλούκου: ολοκληρώνεται η τμηματική συναινετική διάνοιξη. Έχει κατατεθεί αίτηση στο Πρωτοδικείο για καθορισμό τιμής μονάδος για την ιδιοκτησία που θα απαλλοτριωθεί
12. Διάνοιξη Ψαρών: κυρώθηκε η πράξη αναλογισμού. Θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός τιμής μονάδος από το Πρωτοδικείο
13. Διάνοιξη Βουλγαροκτόνου: έγινε ανασύνταξη του πίνακα επικειμένων και ενημέρωση των ιδιοκτητών
14. Πράξη Αναλογισμού Βασιλέως Γεωργίου: κατατέθηκε φάκελος ενημέρωσης στο Κτηματολόγιο από τη Νομική Υπηρεσία
15. Ανοικτό Θέατρο: ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του φακέλου για την έκδοση της έγκρισης δόμησης.

Όλες οι εξελίξεις στα πολεοδομικά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας
To Top