ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οδηγός ανάδειξης ποιότητας παρθένου ελαιολάδου

Η κ. Έφη Χριστοπούλου, χημικός εμπειρογνώμονας της ΕΕ και του Δ.Σ.Ε. παρουσίασε στην ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), στην Καλαμάτα, στις 29 Οκτωβρίου 2018, έναν σύντομο αλλά ολοκληρωμένο οδηγό για την προστασία και ανάδειξη της ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου.

Το παρθένο ελαιόλαδο είναι τρόφιμο υψηλής διατροφικής και βιολογικής αξίας και εθνικό προϊόν και σημαντικός πόρος της εθνικής οικονομίας μας.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να προστατευθεί από την υποβάθμιση της ποιότητάς του, από την νοθεία του με άλλα έλαια και από την επιμόλυνσή του με ανεπιθύνητες χημικές ουσίες. Η προστασία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου εξαρτάται από την εφαρμογή καλών πρακτικών σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ελαιολάδου (ελαιώνας, ελαιοτριβείο, διακίνηση ελαιολάδου).

Η εφαρμογή των ορθών πρακτικών επιβεβαιώνεται με κριτήρια αξιολόγησης Διεθνών Προτύπων τα οποία είναι:

-Κριτήρια Ποιότητας
-Κριτήρια Γνησιότητας
-Επιμολυντές

Το παρθένο ελαιόλαδο έχει κάποια κριτήρια ποιόητας Καν. (ΕΟΚ) 2568/91, τα οποία χωρίζονται σε:

-Χημικά (Ελεύθερη οξύτητα, Αριθμός υπεροξειδίων, Κ270/268, Κ232, ΔΚ, Αιθυλεστέρες
-Αισθητήρια (Οργανοληπτική αξιολόγηση (μόνο για παρθένα ελαιόλαδα)

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ποιοτικά κριτήρια του παρθένου ελαιολάδου είναι:

1. Προβλήματα του ελαιοκάρπου
2. Ακατάλληλη συγκομιδή του ελαιοκάρπου
3. Ακατάλληλη μεταχείριση του ελαιοκάρπου
4. Ακατάλληλες συνθήκες ελαιοποίησης
5. Ακατάλληλη αποθήκευση και εμπορία του Ελαιολάδου

Τα συνηθέστερα προβλήματα των ελληνικών παρθένων ελαιολάδων είναι:

-Οργανοληπτικά προβλήματα
-Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
-Ανίχνευση πλαστικοποιητών
-Υψηλές τιμές Κ232 και Κ270

Προκειμένου να προωθηθεί η εμπορευσιμότητα του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητά του με την εφαρμογή ορθών πρακτικών.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση της κας Χριστοπούλου

ΟΛΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΗΓΗ

Οδηγός ανάδειξης ποιότητας παρθένου ελαιολάδου
To Top