Υγεία

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Ολοκληρώνονται τρία έργα προϋπολογισμού 910.000 ευρώ

H ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Τρία μεγάλα έργα “τρέχουν” και ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ειδικότερα, η προμήθεια και εγκατάσταση σωληνωτού ταχυδρομείου, προυπολογισμού 90.000€ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο ολοκληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Η προμηθεια 100 ηλεκτρικών κλινών με τραπεζοτουαλέτες, προϋπολογισμού 370.000€ και αυτό μέσω Π.Δ.Ε, όπου οι προσφορές ανοίγονται στις 25/7/2019 και το τρίτο έργο, η προμήθεια νέου συγκροτήματος Κεντρικής Αποστείρωσης, προυπολογισμού 450.000€.

Αυτό το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εταιρία Siemens και οι προσφορές ανοίγουν στις 12/7/2019.

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Ολοκληρώνονται τρία έργα προϋπολογισμού 910.000 ευρώ
To Top