Υγεία

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Καρτελάκια με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα που ανήκουν θα φέρει στο εξής το προσωπικό

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στα πλαίσια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους προσερχόμενους πολίτες, τόσο στους ασθενείς, όσο και στους συνοδούς τους είναι απαραίτητο οι ίδιοι να γνωρίζουν με ποιο συγκεκριμένο άτομο από το προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας έχουν συνομιλήσει και από ποιόν έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες του. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Μεσσηνίας ενέκρινε την υλοποίηση του μέτρου της αναγνώρισης του προσωπικού της Ν.Μ.Καλαμάτας με σχετική σήμανση, (καρτελάκια) όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η υπηρεσία και το τμήμα όπου ανήκει καθένας.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή το επόμενο χρονικό διάστημα.

Νοσοκομείο Καλαμάτας: Καρτελάκια με το ονοματεπώνυμο και το τμήμα που ανήκουν θα φέρει στο εξής το προσωπικό
To Top