Υγεία

Νοσοκομείο Καλαμάτας: 7 νέοι Ιατροί στα Επείγοντα

Αυτόνομο γίνεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και στελεχώνεται άμεσα με 7 μόνιμους ειδικευμένους ιατρούς.
Δύο (2) χειρουργούς- 1 παθολόγο – 1 καρδιολόγο – 1 αναισθησιολόγο- 1 παιδίατρο- 1 Γενικό ιατρό.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας το αμέσως επόμενο διάστημα οι Υπουργοί Υγείας Α. Ξανθός – Π. Πολάκης, περνούν νομοθετική διάταξη που προβλέπει την δημιουργία αυτόνομων Τ.Ε.Π.(Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) σε Νοσοκομεία που πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και αμέσως μετά προκηρύσσονται οι παραπάνω θέσεις.
Το Νοσοκομείο Καλαμάτας βρίσκεται στη λίστα με τα νοσοκομεία της χώρας που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια και σύντομα θα έχει αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Νοσοκομείο Καλαμάτας: 7 νέοι Ιατροί στα Επείγοντα
To Top