Υγεία

Νοσοκομείο Καλαμάτας: 5.114.280€ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 109 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2023 –

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΖΟΥ

“Παραλάβαμε σήμερα την πράξη ένταξης του έργου που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με τιτλο “Ενίσχυση των φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό στις ανάγκες COVID-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου στο ΠΕΠ ” Πελοπόννησος 2014-2020″.

Με βάση την πράξη το Νοσοκομείο Μεσσηνίας θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 5.114.280€ για την κάλυψη της μισθοδοσίας 109 ατόμων λοιπού επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν προσληφθεί και μέχρι 31/12/2023!

Νοσοκομείο Καλαμάτας: 5.114.280€ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού
To Top