ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νόμιμη η απόφαση παραχώρησης του Δημοτικού Πάρκινγκ σε ιδιώτη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 1978

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με Απόφαση του Συντονιστή της (ΑΔΑ: ΩΦ2ΣΟΡ1Φ-ΞΦ2), έκρινε ότι είναι νόμιμη η υπ’ αριθμόν 440/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα σχετική ένσταση, αναφορικά με το θέμα της ανάθεσης της λειτουργίας των δημοτικών πάρκινγκ σε ιδιώτη.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1978

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μεταξύ άλλων, επικαλείται την, από του έτους 1978, υπ’ αριθμόν 189 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε ότι

«η κοίτη του περί ου πρόκειται χειμάρρου Νέδοντος ανήκει εις την κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας».

Η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας επισημαίνει ότι ύστερα από την εξέλιξη αυτή, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα αρχίσει άμεσα η λειτουργία των δημοτικών πάρκινγκ, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο.

Εκτιμάται ότι ο νέος τρόπος λειτουργίας των δημοτικών πάρκινγκ θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο εξυπηρέτησης όσων χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους στάθμευσης. Επίσης, θα αποδεσμεύσει δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι θα διατεθούν σε άλλους τομείς (ελεγχόμενη στάθμευση, επιτήρηση κοινοχρήστων χώρων, πράσινο, καθαριότητα).

Να υπενθυμίσουμε ότι η ένσταση είχε ασκηθεί από τον δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Αντωνόπουλο και την παράταξη “Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών”.

Διαβάστε και αυτό:

Πάρκινγκ επί του Νέδοντα: Χρήση και μίσθωση ποταμών από ιδιώτες

To Top