ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάρκινγκ επί του Νέδοντα: Χρήση και μίσθωση ποταμών από ιδιώτες

“ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΝΕΔΟΝΤΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ”

Όλοι γνωρίζουμε ότι το κέντρο της Καλαμάτας έχει σοβαρό πρόβλημα με τη στάθμευση των οχημάτων και εξυπηρετείται με ένα τμήμα της κοίτης του Νέδοντα και με ένα τμήμα δυστυχώς της πλατείας της Υπαπαντής με τις θαμμένες αρχαιότητες.

Πρόσφατα στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου πάρθηκε απόφαση για μίσθωση της δραστηριότητας και του χώρου σε ιδιωτική εταιρεία χωρίς να προκύπτει κάποιο ιδιαίτερο όφελος για το δήμο που καλείται να λύσει τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτή η μίσθωση σε ιδιώτες.

Τα σημαντικότερα από αυτά έγιναν αντικείμενο ένστασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που ελέγχει και τη νομιμότητα αυτών των αποφάσεων.
Οι λόγοι της ένστασης περιγράφονται αρχικά στο γεγονός ότι η επιτροπή δεν έλαβε υπ’ όψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που αφορά την κοίτη του μεγαλύτερου υδατορέματος του δήμου Καλαμάτας, τον ποταμό Νέδοντα, με λεκάνη που υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο προς χρήση χώρος αφορά αποκλειστικά τμήμα του ποταμού, όλου του εύρους της κοίτης του, που έχει σκεπαστεί και μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει κάποιο τίτλο ιδιοκτησίας, καθώς επίσης, δεν έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, και όπως συμβαίνει με όλα τα ρέματα αποτελεί δημόσια έκταση.
Συνεπώς μεταξύ των άλλων έπρεπε η Επιτροπή να ζητήσει την έγκριση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου ή και της Διεύθυνσης Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου.
Σχετικά με όλα τα υδατορέματα όπως αναφέρεται και στον πρόσφατο νόμο 4258/2014 δίνονται όλες οι απαραίτητες κατευθύνσεις και σαφώς ορίζεται ο χαρακτήρας και η χρήση τους. Δεν αναφέρεται πουθενά η χρήση για λειτουργία χώρου επιχείρησης στάθμευσης οχημάτων με σκοπό το οικονομικό όφελος για ιδιώτες.
Το ίδιο συμβαίνει και με όλη τη σχετική νομοθεσία. Συνεπώς δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων χώρων από ιδιώτες ή ΟΤΑ, χωρίς τη σχετική παραχώρηση του δημοσίου και ίσως όχι για τέτοια χρήση.
Οι άλλοι λόγοι για την ένσταση κατά της απόφασης σχετίζονται με το γεγονός ότι ο δήμος μέσω της ΔΕΥΑΚ έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια διαδικασία υδραυλικής αντιμετώπισης της στενής διατομής του Νέδοντα λόγω μεταγενέστερων παρεμβάσεων και αναγνωρίζει μέσα από σειρά μελετών που έχει καταθέσει ότι υπάρχει και μεταξύ των άλλων κίνδυνος υπερχείλισης και πλημμύρας με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Συγκεκριμένα υπάρχει μελέτη με τίτλο «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Νέδοντα Μεσσηνίας – Βελτίωση διευθετημένης κοίτης. (Φορέας έργου ΔΕΥΑΚ) Δήμος Καλαμάτας», η οποία βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης, που σαφώς αναφέρει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην καλυμμένη κοίτη του ποταμού που τη διατομή της την κρίνει τεχνικά ως ανεπαρκή.
Το ίδιο αναφέρουν και άλλες μελέτες που έγιναν κατά το παρελθόν από το αντίστοιχο υπουργείο.
Σε περίπτωση λοιπόν επικίνδυνης καιρικής κατάστασης ποιος θα ευθύνεται για τυχόν υλικές η άλλες απώλειες;

Σε κάθε περίπτωση ο δημόσιος αυτός χώρος περιλαμβάνει εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα σε μια ευαίσθητη και αμφιλεγόμενη θέση που είναι η κοίτη του ποταμού Νέδοντα. Δημιουργούνται λοιπόν πολύ σοβαρά ερωτήματα αν μπορούν οι ιδιώτες να διαχειρίζονται χώρους επάνω σε ποτάμια και ρέματα που δεν έχουν διευθετηθεί υδραυλικά και δεν έχει αδειοδοτηθεί τεχνικά η εγκιβωτισμένη κοίτη τους ή δεν έχει προσδιορισθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ή η παραχώρηση χρήση τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητήσαμε ως δημοτική παράταξη να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει Διαχείριση και λειτουργία υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων (parking) επί των ποταμών (Νέδοντας). Ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με σχετικό έγγραφο της ζητάει από το Δήμο διευκρινίσεις και πληροφορίες, που προφανώς δεν προκύπτουν από τη σχετική απόφαση και από τα στοιχεία που μας έδωσε.

Του Μιχάλη Αντωνόπουλου – Δημοτικού Συμβούλου με την Ανεξαρτητη Συμμαχία Πολιτών

Πάρκινγκ επί του Νέδοντα: Χρήση και μίσθωση ποταμών από ιδιώτες
To Top