ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Nίκας: Σε 94 εκ ευρώ η συνδρομή της Περιφέρειας προς τις επιχειρήσεις-Περαιτέρω ενίσχυση θα ζητήσει από Σκυλακάκη

Περίπου 94.000.000 ευρώ έχει διαθέσει συνολικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την επιχειρηματικότητα εξαντλώντας ουσιαστικά τους διαθέσιμους προς τούτο πόρους του Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.

“Οσα χρήματα είχε η Περιφέρεια στην διάθεσή της μέσω του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση παντοιοτρόπως των επιχειρήσεων διατέθηκαν” σημείωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος γνωστοποίησε ότι συνολικά κατευθύνθηκαν 93.359.710,10 ευρώ προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Οπως τόνισε δε, αύριο Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, κατά τη συνάντηση που θα έχει στις 2 το μεσημέρι, στην Αθήνα, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ένα από τα θέματα που θα συζητήσει μαζί του θα είναι και η δυνατότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ακολουθεί πίνακας με τις δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επιχειρηματικότητα με πόρους του Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014 – 2020”:

41.000.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης -δηλαδή μη επιστρεπτέα χρήματα– για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κατάλογο του υπουργείου Ανάπτυξης και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας έχοντας υποστεί σηµαντικές οικονομικές ζηµίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου covid-19.

11.863.392,61 ευρώ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και τον εκσυγχρονισµό υφιστάμενων, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

4.571.317,48 ευρώ για την ενίσχυση της χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

27.000.000 ευρώ προς το ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση 160 τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες ήδη υλοποιούν επενδυτικά τους σχέδια.

1.875.000 ευρώ για την ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.

1.250.000 ευρώ στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις.

– Υλοποιούνται δράσεις 600.000 ευρώ που έχουν χρηματοδοτηθεί για ‘κουπόνια καινοτομίας” και αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου για επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

1.500.000 ευρώ – D.M.S.

700.000 ευρώ – Θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας (Βαμβακού).

3.000.000 ευρώ – Δομή Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

Nίκας: Σε 94 εκ ευρώ η συνδρομή της Περιφέρειας προς τις επιχειρήσεις-Περαιτέρω ενίσχυση θα ζητήσει από Σκυλακάκη
To Top