ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος τιμοκατάλογος για το Κτηματολόγιο – Αναλυτικά όλες οι αλλαγές και οι χρεώσεις

Όλες οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στον αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

To Κτηματολόγιο και όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Τα 3/4 από τα άμισθα και έμμισθα υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας θα καταργηθούν συλλήβδην εντός μίας διετίας, με δυνατότητα να καταργηθούν ακόμη περισσότερα, και θα αντικατασταθούν από νέες συγκεντρωτικές δομές, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των συναλλασσομένων πολιτών και των δικηγόρων τους.

Ταυτόχρονα, η οριστική αποκοπή του νομικού ελέγχου και της δημοσιότητας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων από τις δομές της Δικαιοσύνης, αλλά και ο ουσιαστικός εξαναγκασμός σε αποχώρηση των έμπειρων νομικών των υποθηκοφυλακείων και της ΕΚΧΑ από το νέο φορέα θα θέσει υπό διακινδύνευση την ασφάλεια των εμπράγματων συναλλαγών.

1. Αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων: 5‰.
2. Αναλογικά τέλη γονικών παροχών και δωρεών: 8‰.
3. Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων: 8‰.
4. Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας: 20€.
5. Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτημ. Γραφείου: 9,5€.
6. Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτηματ. Γραφείου: 9,5€.
7. Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος: 15€.
8. Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος: 33€.
9. Πρόσθετο τέλος επί της αξίας κάθε ακινήτου:1‰.
10. Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης: 35€/δικαίωμα + 1‰ επί αντικειμενικής αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900€, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 32, όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ, τα υπερέσοδα της λειτουργίας θα αποδίδονται στο Δημόσιο, ενώ με το άρθρο 40 προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης των τελών αυτών με απλή ΚΥΑ.

Νέος τιμοκατάλογος για το Κτηματολόγιο – Αναλυτικά όλες οι αλλαγές και οι χρεώσεις
To Top