ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

NEO EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των επαγγελματιών του Νομού μας για το πρόγραμμα του Νέου Επιμελητηρίου ξεδιπλώνουμε από σήμερα τη στρατηγική μας όσον αφορά στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας και παρουσιάζουμε τους στόχους μας, για να πετύχουμε την αναβάθμισή του, μέσα από την ουσιαστική στήριξη των επαγγελματιών του Νομού, των επιχειρήσεων και των τοπικών μας προϊόντων.

Οι Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων είναι οργανισμοί που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες με νέες και καινοτόμες ιδέες να τις εξελίξουν μέσα από τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι η πρώτη θερμοκοιτίδα μικρών επιχειρήσεων έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ το 1959 και στην Αγγλία το 1980 θα διαπιστώσει εύκολα ότι τα πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα στην πατρίδα μας δεν πάνε τόσο καλά.
Ο αριθμός των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε είναι πολύ μικρός δεν ξεπερνάει τις δέκα (10).
Όλοι γνωρίζουν την ανάγκη στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην περιοχή μας.

Το Νέο Επιμελητήριο ως νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας πρέπει άμεσα, και έχει υποχρέωση να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που να έχει σχέση με τους τομείς της τοπικής οικονομίας, οι οποίοι έχουν ανάγκη άμεσης ενίσχυσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ένας τέτοιος τομέας, σημαντικός για εμάς και τη Μεσσηνία είναι ο αγροδιατροφικός τομέας.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θερμοκοιτίδα που να είναι προσανατολισμένη στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ο αγροδιατροφικός τομέας της Μεσσηνίας μαζί με τον Τουρισμό είναι από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι παγκοσμίως φημισμένα.

Αν κάποιος ανατρέξει στα μητρώα που τηρούνται στο Επιμελητήριο μας, ιδιαίτερα σε αυτά του Εξαγωγικού τμήματος, όπως και της Μεταποίησης, θα διαπιστώσει τη μεγάλη μείωση του αριθμού των μελών τους τις τελευταίες δεκαετίες.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα και πρέπει να μας εντείνει την προσοχή, καθώς μας “χτυπάει” το καμπανάκι ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση και ενδυνάμωση στα τμήματα αυτά με τη στήριξη νέων επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα, μέσα από τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα του Νομού μας.

Μπορούμε να παραδειγματιστούμε από το παράδειγμα της θερμοικοιτίδας “Agropolis” στην Πάντοβα της Ιταλίας που έχει ως κύριο σκοπό και προωθεί την αγροτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Εμείς στη Μεσσηνία μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις της.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, εμείς ως Νέο Επιμελητήριο θα επιδιώξουμε την αξιοποίηση κτηρίων του Επιμελητηρίου που “αραχνιάζουν” εδώ και χρόνια. Χώροι που θα ανοίξουν τις πόρτες τους στους νέους επιχειρηματίες και θα τους παρέχουν μια πρώτη έδρα, συμβουλευτική υποστήριξη, εξοπλισμό και κάλυψη των παγίων εξόδων τους, ώστε να υλοποιήσουν και να κάνουν πράξη τις ιδέες τους πάνω στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ο νέος επαγγελματίες έχει ανάγκη τη στήριξη του Επιμελητηρίου και την καθοδήγησή του, προκειμένου να αποφύγει άσκοπες επιχειρηματικές κινήσεις και “κακοτοπιές”.
Απαιτείται λοιπόν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την ωρίμανση και την ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας Καινοτόμων Επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έχει τη δυνατότητα και σύμφωνα με το νέο Νομοθετικό πλαίσιο να συνεργαστεί και να συντονίσει συνεργασίες με φορείς υπεύθυνους στη δημιουργία και χρηματοδότηση αντίστοιχων δράσεων, όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργεία (τομεακά προγράμματα ), χρηματοπιστωτικοί φορείς, τράπεζες και Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδας-Ιταλίας, Άξονας 1 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Με την πολιτική μας αυτή προσβλέπουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αξιοποίηση της δυναμικής που χαρακτηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα και την έμφυτη τάση που χαρακτηρίζει την νέα γενιά για νέες και τολμηρές ιδέες αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για την υποστήριξη των ιδεών αυτών.

Μέσω της Θερμοκοιτίδας των Καινοτόμων Επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου μας μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη του Νομού Μεσσηνίας η οποία μπορεί να αποτελέσει πιλότο ανάπτυξης για ολόκληρη την χώρα.

Οι στόχοι για την επιτυχημένη λειτουργία μιας τέτοιας Θερμοκοιτίδας είναι:

•Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
•Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εργασίας
•Ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων που θα βασίζονται στα αντικείμενα δραστηριοποίησης των καινοτόμων μονάδων της θερμοκοιτίδας.
•Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
•Ανάπτυξη της οικονομίας του Νομού μας
•Ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου συνεργασίας μεταξύ ιδιωτών, μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίων φορέων με στόχο συνεργειακές δράσεις και το κοινό όφελος μεταξύ αυτών
•Υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής παράλληλα με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την καινοτομία που θα αφορά διαδικασίες καλλιέργειας, παραγωγής προστιθέμενης αξίας, διασπορά του οφέλους σε περισσότερους τομείς του Νομού και αυξημένη ελκυστικότητα προς σχολεία, φοιτητές και ευρύτερο κοινό.

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας πρέπει να πάψει να έχει ρόλο παρατηρητή. Το Επιμελητήριο πρέπει να έχει ρόλο πρωταγωνιστή, συντονιστή και δημιουργού εξελίξεων.

Πρέπει να διεκδικεί, να συντονίζει, να συμβουλεύει και να χαρακτηρίζει τις πράξεις του και την πολιτική του, από μια καλώς εννοούμενη επιθετική πολιτική, που θα δώσει την απάντησή της στον διεθνή ανταγωνισμό μέσα από την ενίσχυση και έμπρακτη στήριξη των τοπικών μας επιχειρήσεων και προϊόντων.

Αυτό το Επιμελητήριο οραματιζόμαστε.


Γιώργος Γκούμας
επικεφαλής “Νέου Επιμελητηρίου”

NEO EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Καινοτόμων Επιχειρήσεων
To Top