ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο αντλητικό συγκρότημα στο Πήδημα

Με μέριμνα του Συνδέσμου Ύδρευσης, όπως γνωστοποίησε ο Πρόεδρός του Δημήτρης Μπούχαλης, εγκαταστάθηκε νέο αντλητικό συγκρότημα, ισχύος 100 PS, στο παλιό αντλιοστάσιο του Πηδήματος.
Αυτό θα λειτουργήσει για να αντικαταστήσει τρεις παλιές αντλίες, των οποίων η επισκευή κρίθηκε ασύμφορη, ενώ ήταν και ενεργοβόρες.

Η εγκατάσταση του νέου συγκροτήματος, μαζί με την τοποθέτηση συστήματος ομαλής εκκίνησης (soft start), που μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας, έγινε κατόπιν συνταχθείσας μελέτης, στο πλαίσιο της νέας ενεργειακής πολιτικής του Συνδέσμου Υδρευσης, που έχει στόχο όχι μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου, ώστε αυτός να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Νέο αντλητικό συγκρότημα στο Πήδημα
To Top