ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα βρεφικά τμήματα σε Παιδικούς Σταθμούς θα ιδρύσει ο Δήμος Καλαμάτας: “Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις δυνατότητες”

Νέα Βρεφικά Τμήματα σκοπεύει να ιδρύσει ο Δήμος Καλαμάτας σε δύο Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, λόγω του κορεσμού των ήδη λειτουργούντων τμημάτων αλλά και του γεγονότος ότι φέτος υποβλήθηκαν από γονείς πάρα πολλές αιτήσεις με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα υπάρχοντα τμήματα να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Είναι αλήθεια ότι όλο και περισσότεροι γονείς που εργάζονται επιλέγουν τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα πλέον να μην επαρκούν τα τμήματα. Στα Βρεφικά Τμήματα γίνονται  δεκτά παιδιά ηλικίας από (1) ενός έτους έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Το θέμα της ίδρυσης νέων τμημάτων έρχεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι, στην Οικονομική Επιτροπή,  προκειμένου να αναζητηθεί χρηματοδότηση. Τα νέα βρεφικά τμήματα αφορούν τους δημοτικούς σταθμούς Δ’ και Ζ’ .

Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Καλαμάτας είναι οι εξής:

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Νέα βρεφικά τμήματα σε Παιδικούς Σταθμούς θα ιδρύσει ο Δήμος Καλαμάτας: “Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις δυνατότητες”
To Top