ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ευκαιρία για ρυθμίσεις σε 100 και 120 δόσεις

Αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες ή εργαζόμενους που έχασαν τις ρυθμίσεις έως και τον Απρίλιο του 2021

Nέα ευκαιρία θα δώσει το υπουργείο Οικονομικών σε χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου για να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων, τις οποίες έχασαν στους προηγούμενους μήνες.
Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά, ευκαιρία, καθώς η τελευταία έληξε στις 29 Απριλίου 2021 εν μέσω ακόμη των απαγορεύσεων λειτουργίας ή υπολειτουργίας της αγοράς.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, η νέα δυνατότητα για αναβίωση των ρυθμίσεων των 100 και των 120 δόσεων θα δοθεί σύντομα, ώστε να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα με τις ρυθμίσεις των παλαιών χρεών και να πέσει το βάρος στη νέα ρύθμιση που ετοιμάζεται για τα χρέη που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας.
Η πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών θα αφορά μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματίες ή εργαζόμενους που χαρακτηρίζονται πληττόμενοι, οι οποίοι έχασαν τις ρυθμίσεις από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2021 και δεν υπέβαλαν αίτημα επανένταξης, μέχρι την 29η Απριλίου.
Ωστόσο στις προϋποθέσεις επανένταξης είναι να έχουν καταβάλει όλες τις δόσεις των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 για όσιους είναι στις 100 δόσεις και μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, για όσους είναι στις 120 δόσεις. Δηλαδή, επανεντάσσονται εκείνοι οι οφειλέτες που ήταν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των ρυθμίσεων προ της πανδημίας.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά ευκαιρία,, καθώς η πρώτη ήταν με την ισχύ των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, η δεύτερη δόθηκε στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2020 και η τρίτη τον περασμένο Απρίλιο.

Φταίνε οι αυστηροί όροι
Η απώλεια των ρυθμίσεων των 100 και των 120 δόσεων οφείλεται στο αυστηρό καθεστώς που τις περιβάλει, καθώς οι όροι είναι ασφυκτικοί.
Στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ισχύει η γενική αρχή, σύμφωνα με την οποία, θα πρέπει να αποπληρώνουν, εκτός από τις μηνιαίες δόσεις των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και όλες τις υπόλοιπες τρέχουσες οφειλές τους ή να τις εντάσσουν σε κάποια άλλη ρύθμιση.
Εν μέσω πανδημίας και με κλειστές επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν δύσκολο να τηρηθούν οι συγκεκριμένοι όροι και χιλιάδες βρέθηκαν εκτός.
Το ίδιο ισχύει και για όσους επανεντάχθηκαν με τις προηγούμενες ευκαιρίες που έδωσε η ΑΑΔΕ, αλλά και θα ισχύσει για όσους επανενταχθούν με τη νέα ευκαιρία.
Ειδικότερα, όσοι επανενταχθούν σε αυτές, θα πρέπει να πληρώνουν τακτικά όχι μόνο τις δόσεις που αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις των 100 ή των 120 δόσεων, αλλά προηγουμένως, να έχουν ρυθμίσει όλα τα αρρύθμιστα χρέη τους και μετά να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα όλα τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν.
Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός εντός του οποίου θα τεθεί σε ισχύ η νέα δυνατότητα, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις πάνε προς τα πίσω. Δηλαδή, η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Οι αιτούντες την επανένταξη δηλώνουν στην αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι:

είναι πληγέντες από την πανδημία, ήτοι ότι έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για τις οφειλές τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, και
απώλεσαν ρύθμιση του ν. 4321/2015 ή/και του ν. 4611/2019 εντός του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Απριλίου 2021, και
έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Πώς χάνονται οριστικά οι ρυθμίσεις
Η ρύθμιση των 100 δόσεων του 4321/2015 χάνεται:

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει α) τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
Αν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.4321/2015 με εσφαλμένες βεβαιώσεις.
Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 4321/2015, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Η ρύθμιση των 120 δόσεων του Ν. 4611/2019 χάνεται:

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για ρύθμιση με τον ν.4611/2019
Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.
Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης.

Νέα ευκαιρία για ρυθμίσεις σε 100 και 120 δόσεις
To Top