Επιχειρείν

Μπαράζ επιστολών σε Υπουργεία από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Μπαράζ επιστολών σε υπουργεία αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, με αιτήματα των επιχειρήσεων, απέστειλε σήμερα το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Τα αιτήματα αφορούν τις οφειλές ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις, καθώς και την παράταση των δηλώσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά, όπως και παράταση υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα “Γέφυρα”.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Γενόμενοι αποδέκτες πληθώρας αιτημάτων των μελών μας, σχετικά με την αναγκαία παράταση της ημερομηνίας λήξης του προγράμματος «Γέφυρα» , επιθυμούμε μέσω της παρούσης να σας καταθέτουμε αίτημα για επαναξιολόγηση και  έκδοση απόφασης παράτασης πέντε τουλάχιστον εβδομάδων στην υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα του Προγράμματος «Γέφυρα», που λήγει στις 30/09/2020.

 

Σταχυολογώντας  μερικές από τις καταληκτικές προθεσμίες της 28ης και 30ης Σεπτεμβρίου διαπιστώνουμε ότι:

 

28-9-2020: ΑΠΔ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου και Ιουλίου για εργαζόμενους με τον μηχανισμό Συν-Εργασία, Υποβολή ενδοκοινοτικών καταστάσεων μηνός Αυγούστου, Αίτηση επιστρεπτέας προκαταβολής 3 για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, Αίτηση στην πλατφόρμα my Business support για αποζημίωση ειδικού σκοπού.

 

30-09-2020: Υποβολή Intrastat μηνός Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ οικοδομικών και τεχνικών έργων, μηνός  Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ κοινών επιχειρήσεων μηνός Αυγούστου, Υποβολή και απόδοση ΦΜΥ μηνός Ιουλίου, Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ μηδενικών και χρεωστικών μηνός Αυγούστου με διπλογραφικά βιβλία, Δήλωση τετραγωνικών μέτρων στην πλατφόρμα «Αδήλωτα τετραγωνικά» και Τακτοποίηση αυθαιρέτων για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων.

 

Λαμβανομένου επιπροσθέτως υπόψη πως κατά την τρέχουσα περίοδο και για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας καθίστανται από δυσχερής έως αδύνατη η πρόσβαση  στις ηλεκτρονικές του taxisnet και συνεπεία αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η πρόσβαση στη πλατφόρμα keyd.gov.gr.

Επίσης σημαντική καθυστέρηση παρουσιάζει  η αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης του email, βήμα αναγκαίο για την υποβολή της αίτησης.

 

κύριε Υπουργέ,

 

Θα ήταν άδικο μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην στήριξη των πληττομένων συμπολιτών μας   να μην λάβει την έκταση και το βάθος για το οποίο σχεδιάσθηκε εξ αιτίας τεχνικών προβλημάτων.

 

Με τη πεποίθηση ότι θα εξετάσετε  με τη δέουσα προσοχή το δίκαιο αίτημά μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Γενόμενοι αποδέκτες πληθώρας αιτημάτων των μελών μας, σχετικά με την αναγκαία παράταση της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας δήλωσης των πραγματικών τετραγωνικών στη πλατφόρμα tetragonika.govapp.gr, επιθυμούμε μέσω της παρούσης να σας καταθέτουμε αίτημα για επαναξιολόγηση και έκδοση απόφασης παράτασης τεσσάρων  τουλάχιστον εβδομάδων στην υποβολή δηλώσεων στην ανωτέρω πλατφόρμα που λήγει στις 30/09/2020.

 

Αιτούμεθα την παράταση αυτή, αφενός μεν λόγω του φόρτου εργασίας ανθρώπων αλλά και πληροφοριακών συστημάτων κατά τη διανυόμενη χρονική περίοδο, αλλά και λόγω των ιδιαιτεροτήτων που συχνά προκύπτουν κατά τη δήλωση των ακινήτων στη πλατφόρμα τα οποία συχνά χρήζουν επικοινωνίας και απάντησης από την υπηρεσία help desk.

 

Σταχυολογώντας δε μερικές από τις καταληκτικές προθεσμίες της 28ης και 30ης Σεπτεμβρίου διαπιστώνουμε ότι:

 

28-9-2020: ΑΠΔ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου και Ιουλίου για εργαζόμενους με τον μηχανισμό Συν-Εργασία, Υποβολή ενδοκοινοτικών καταστάσεων μηνός Αυγούστου, Αίτηση επιστρεπτέας προκαταβολής 3 για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, Αίτηση στην πλατφόρμα my Business support για αποζημίωση ειδικού σκοπού.

 

30-09-2020: Υποβολή Intrastat μηνός Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ οικοδομικών και τεχνικών έργων, μηνός  Αυγούστου, Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ΙΚΑ κοινών επιχειρήσεων μηνός Αυγούστου, Υποβολή και απόδοση ΦΜΥ μηνός Ιουλίου, Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ μηδενικών και χρεωστικών μηνός Αυγούστου με διπλογραφικά βιβλία, Αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» και Τακτοποίηση αυθαιρέτων για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων.

 

Κύριε Υπουργέ,

Θα ήταν άδικο μια σημαντική  πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ορθή και  πραγματική καταγραφή των ακινήτων  στους Δήμους όλης της χώρας, να μην ολοκληρωθεί πλήρως, εξ αιτίας στενού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, μια παράμετρος η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα στις σχέσεις πολιτών – Δήμων στο μέλλον.

Με τη πεποίθηση ότι θερμά θα εξεταστεί από μέρους σας το δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Θέμα: «Τροποποίηση ΚΥΑ (Αρ. 34341/5991), σχετικά με τις πληρωμές του 4 & 12%, λόγω παραγραφής των οφειλών του ΟΑΕΔ προς αυτές»

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεχτήκαμε τη σχετική τροπολογία, αλλά και τη σχετική πρόσφατη ΚΥΑ, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των επιχειρήσεων μας, έως 31/12/2015, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ, για το διάστημα 2010 – 2015, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης ή και τη διενέργεια παρακράτησης αντίστοιχων απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και η απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών, έναντι αυτών.

 

Με έκπληξη όμως βλέπουμε, ότι το ζήτημα με τις οφειλές του ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις, σχετικές με την επιδότηση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας, δυστυχώς επιλύθηκε μερικώς και για λίγες μόνο επιχειρήσεις (κυρίως αυτές που είχαν δυνατότητα να καλύψουν κόστη δικαστικά εν μέσω οικονομικής κρίσης).

 

Για όλες τις υπόλοιπες που δεν προσέφυγαν στο ΣτΕ ελπίζοντας σε μια πολιτική λύση, αυτό δεν έγινε. Οι οφειλές του ΟΑΕΔ προς αυτές τις ΜμΕ, από το 2010 έως το 2014, παραγράφηκαν εξαιτίας της αδυναμία τους ή και της εμπιστοσύνης τους ακόμη προς την πολιτεία, ότι θα αναγνωρίσει το λάθος της και θα προβεί στις πληρωμές.

Ενώ η Κυβέρνηση έμεινε συνεπής στις δεσμεύσεις της προς τις Επιχειρήσεις της, για αποκατάσταση της αδικίας, με την ψήφιση του του ν. 4706/2020 (άρθρο 87 Α’ 136 και άρθρο 26 Α’ 177), η προβλεπόμενη από το νόμο ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας δυστυχώς δεν επιλύει το πρόβλημα για χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επειδή ακριβώς δεν προσέφυγαν στο ΣτΕ, δε θα λάβουν το σύνολο του ποσού των ετών που παρανόμως δεν τους έχει καταβάλλει ο ΟΑΕΔ (παραγραφή 5 ετών).

 

Η εξαίρεση όσων δεν είχαν καταθέσει αγωγή, τιμωρεί όσους δεν ήταν δύσπιστοι έναντι του δημοσίου, τιμωρεί τους μικρούς δικαιούχους που κατά τεκμήριο ήταν αυτοί που δεν προσέφυγαν και περιορίζει τη ρύθμιση σε μια νομική και όχι πολιτική διευθέτηση. Σε μια περίοδο όπως η σημερινή που δοκιμάζει τις αντοχές τους στο έπακρο, η συγκεκριμένη ΚΥΑ δυστυχώς δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων.

 

Μάλιστα η έννοια της παραγραφής οφειλών του δημοσίου προς πολίτες ενδεχομένως να αντιβαίνει βασικές αρχές διότι όταν συμβαίνει το αντίστροφο στις περισσότερες των περιπτώσεων το κράτος εισπράττει και με προσαυξήσεις.

Επιπρόσθετα αυτή η KYA εφαρμόζεται σε βάρος όσων δεν προσέφυγαν στο ΣτΕ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στα αναδρομικά των συνταξιούχων, δεν εφαρμόζεται η ίδια λογική.

 

Αυτές οι ενέργειες και οι επιπτώσεις των αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της Χώρας και μας είναι παντελώς ακατανόητο, ένα ουσιαστικό μέτρο που στηρίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας (προϋπόθεση λήψης της επιδότησης είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας), πλήρως συμβατό με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., να αντιμετωπίζεται με αυτό τον τρόπο.

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

 

Παρακαλούμε θερμά για την παρέμβαση σας, στην επίλυση των προβλημάτων αυτών (της εξαίρεσης των παραγραφθέντων και των εκχωρημένων), με μια νέα νομοθετική ρύθμιση, που θα έρθει να αποκαταστήσει ολοκληρωμένα τη συνεχιζόμενη αδικία τόσων χρόνων, και που η συγκεκριμένη ΚΥΑ τη συνεχίζει, ώστε όλες οι επιχειρήσεις, επιτέλους να λάβουν με συμψηφισμό τα ποσά που τόσα χρόνια δικαιούνται, παραμένοντας συνεπείς στις απαιτήσεις του προγράμματος και των κρατικών απαιτήσεων, και να αποκατασταθεί απέναντι τους η πολυετής κατάφωρη αδικία.

 

Μπαράζ επιστολών σε Υπουργεία από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
To Top