Το δικό μου Σχολείο

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Πελοποννήσου και Ρωσικού Πανεπιστημίου της Μόσχας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ»

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Πελοποννήσου και του Ρωσικού Πανεπιστημίου «Φιλίας των Λαών», υπογράφηκε σήμερα 29.11.2018, στη Μόσχα.

Στόχοι του μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας στα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας και εκπαίδευσης, η ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω κοινών εμπείρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία και η κοινή χρήση νέας γνώσης και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η διευκόλυνση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων θα αφορά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με στρατηγικές και προγράμματα στα πεδία της επιστήμης της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, επισκέψεις και ανταλλαγές φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, ανταλλαγές επιστημονικού και διδακτικού υλικού και εκδόσεων και τη δημιουργία προηγμένων μαθημάτων σε διαφορετικά πεδία της επιστήμης. Τα επιστημονικά πεδία συνεργασίας αφορούν αρχικά αντικείμενα Γεωπονικού ενδιαφέροντος, με προοπτική να επεκταθούν και σε άλλα αντικείμενα όπως η Διοίκηση και η Οικονομία.

Η υλοποίηση των στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγών μικρής διάρκειας επιστημόνων, ερευνητών, ειδικών τεχνικών και καθηγητών, μέσω ειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την από κοινού επιστημονική καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, με τη διοργάνωση κοινών ομάδων εργασίας, συμποσίων και συνεδρίων, με ανταλλαγή πληροφορίων καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Το μνημόνιο το οποίο θα είναι διάρκειας πέντε ετών, υπογράφηκε στις εγκαταστάσεις του Ρωσικού Ιδρύματος από τον Πρύτανη του ΤΕΙ Πελοποννήσου κ. Ιωάννη Καπόλο και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου «Φιλίας των Λαών» κ. Βλαντιμίρ Φιλίπποφ, παρουσία των Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου κ.κ. Γεωργίου Σταθά και Δημητρίου Πετρόπουλου και του ομότιμου καθηγητή του ΤΕI κ. Χρήστου Πασχαλίδη.

Υπεύθυνος για την επίβλεψη της υλοποίησης των δράσεων και προγραμμάτων που προβλέπονται από το μνημόνιο, ορίστηκε από πλευράς ΤΕΙ Πελοποννήσου ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθ. Γεώργιος Σταθάς.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ Πελοποννήσου και Ρωσικού Πανεπιστημίου της Μόσχας
To Top