ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μανιάτης προς Φάμελλο: Να παραταθεί για τουλάχιστον ένα μήνα η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Την εκ νέου παράταση της προθεσμίας εγγραφής των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ζητεί με επιστολή του από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Δημήτρης Μανιάτης.

Η προθεσμία που έχει δοθεί από το Υπουργείο λήγει αύριο Πέμπτη και ο κ. Μανιάτης ζητεί την παράτασή της τουλάχιστον για ένα μήνα.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του που κοινοποιήθηκε και στους βουλευτές του Νομού, αλλά και στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης Αποβλήτων αναφέρει τα εξής:

Θέμα:«Εκ νέου ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας εγγραφής υπόχρεων επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων(ΗΜΑ)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Δεδομένου ότι η προθεσμία εγγραφής και καταχώρησης υπόχρεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) λήγει αύριο Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, παρακαλούμε θερμά όπως δοθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας εγγραφής των υπόχρεων επιχειρήσεων, τουλάχιστον για ένα μήνα.
Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων”.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στο Μητρώο καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων κάθε έτους, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Συνιστά σύγχρονη ποιοτική αναβάθμιση της καταγραφής, της ιχνηλασιμότητας και του ελέγχου της διαχείρισης αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών.

Ιδιαίτερη θεωρείται η συνεισφορά του ΗΜΑ στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερογενών πρώτων υλών που θα προκύψουν από την ανάκτηση αποβλήτων ή τον αποχαρακτηρισμό τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση ήδη έφερε ως αποτέλεσμα την καταχώρηση 20.000 επιχειρήσεων και οργανισμών στο Μητρώο, δηλαδή δεκαπλάσιων αυτών που τα προηγούμενα χρόνια έδιναν στοιχεία στο Κράτος για τα απόβλητά τους.

Μετατρέπει το Μητρώο σε σημαντικό εργαλείο στα χέρια της Πολιτείας για την αξιόπιστη και ακριβή καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων, καθώς και για τον έλεγχο της διαχείρισης των αποβλήτων και άρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς πολύ συχνά στη διαχείριση και εμπορία υλών από τα απόβλητα συναντώνται φαινόμενα μαύρης εργασίας και μαύρης αγοράς, παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.

Με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και των εκθέσεων αποβλήτων ανά έτος αυτά τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα εκλείψουν. Και η χώρα μας είναι συνεπής στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Η μεγάλη ανταπόκριση των υπόχρεων νομικών προσώπων δημιούργησε παράλληλα την υποχρέωση αναλυτικής και πλήρους ενημέρωσής τους για το νέο θεσμό στην οποία το Υπουργείο ανταποκρίθηκε άμεσα.

Στον διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (http://wrm.ypeka.gr/), είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων.

Τέλος να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δίνεται παράταση για την εγγραφή των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Μητρώο.
Από τις αρχές του έτους είχε δοθεί παράταση ξανά και η τελευταία που δόθηκε με κοινή υπουργική απόφαση λήγει αύριο.
Όπως σημειωνόταν τότε:
“Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση επιχειρήσεων και οργανισμών στην εγγραφή και καταχώρηση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και τα σχετικά αιτήματα για παράταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των Εκθέσεων Αποβλήτων, ειδικά για τα έτη 2015 και 2016, παρατείνεται έως τις 20.7.2017 η σχετική προθεσμία”.

Μέχρι τώρα (στοιχεία 1/6/2017) έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων:

Εγγεγραμμένες Επιχειρήσεις: 19.597
Εγγεγραμμένες Εγκαταστάσεις: 17.509

Εγγεγραμμένες Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς: 1.993

Συνολικός αριθμός Εκθέσεων Αποβλήτων σε φάση επεξεργασίας: 24.333
– για το έτος 2015: 12.052
– για το έτος 2016: 12.281

Αριθμός Εγκαταστάσεων με Έκθεση Αποβλήτων υπό επεξεργασία: 11.926

Αριθμός Δραστηριοτήτων Συλλογής & Μεταφοράς με Έκθεση Αποβλήτων υπό επεξεργασία: 886

Συνολικές Κινήσεις καταχωρημένες σε Εκθέσεις Αποβλήτων: 174.863
– για το 2015: 86.931
– για το 2016: 87.932

Μανιάτης προς Φάμελλο: Να παραταθεί για τουλάχιστον ένα μήνα η εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
To Top