ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Επιτρέπεται η μετακίνηση για ψάρεμα από 05.00-22.00-Οι προϋποθέσεις και οι απαγορεύσεις

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας

Διευκρινίζεται ότι εκδόθηκε η Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418 (ΦΕΚ 5726 Β/24-12-2020) και με ισχύ μέχρι 07-01-2021 και ώρα 06:00 η οποία τροποποιεί την Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5509 Β’) πέραν των άλλων κατά το άρθρο 3 «Περιορισμός της κυκλοφορίας» επιτρέποντας την μετακίνηση για αλιεία από τις 05:00 έως 22:00 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

– Συμμετοχή μέχρι και δύο ατόμων αλιέων για λόγους ασφαλείας.

– Εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας (Μάσκες – αποστάσεις κλπ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 για τις απαγορεύσεις και περιορισμούς κυκλοφορίας σκαφών η παραβίαση των οποίων επισύρει διοικητικό πρόστιμο 5000€ για τους κυβερνήτες και 300€ για τους επιβάτες αυτών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Επιτρέπεται η μετακίνηση για ψάρεμα από 05.00-22.00-Οι προϋποθέσεις και οι απαγορεύσεις
To Top