ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε λειτουργία από 22 Ιανουαρίου το Μητρώο Πολιτών

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Δήμος Καλαμάτας:”Πιστοποιητικά ναι, μεταβολές όχι στο Δημοτολόγιο για λίγες μέρες”

Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί από τις 22 Ιανουαρίου 2018 το Μητρώο Πολιτών, δηλαδή μια ενιαία βάση δεδομένων για όλη τη χώρα, που θα συνδυάζει τις πληροφορίες των Δημοτολογίων και των Ληξιαρχείων.

Διευκρινίσεις από τον Δήμο Καλαμάτας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, “κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών και προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάπτωση στο νέο σύστημα, από τις 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μέχρι τις 21 Ιανουαρίου και ώρα 15.00 (στην ουσία, από Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 έως και Παρασκευή 19 του μήνα) δε θα διενεργείται καμία ενημέρωση των Δημοτολογίων. Κατά την περίοδο αυτή θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών με τα υπάρχοντα έως τότε στοιχεία, θα είναι όμως αδύνατη η καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής”.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

Πρόκειται για το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών που αλλάζει ριζικά τον τρόπο οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη. Έτσι, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους, ενώ προοπτικά δεν θα είναι αναγκαία η υποχρέωση του πολίτη να προσκομίζει πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίες.

Αναμένεται η σταδιακή κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον αναγκαία η προσφυγή στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, κ.λπ., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

Το όφελος θα αυξάνεται όσο περισσότεροι φορείς του Δημόσιου θα εντάσσονται λειτουργικά στο νέο σύστημα, το οποίο υλοποιήθηκε από ομάδα εργασίας του υπουργείου Εσωτερικών χωρίς κόστος, σε αντίθεση με την αρχική πρόβλεψη.

Σε λειτουργία από 22 Ιανουαρίου το Μητρώο Πολιτών
To Top