ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησε η κτηματογράφηση στη Μεσσηνία-Τι μας συμβουλεύει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας

Τι να προσέξουν οι πολίτες
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Άρχισε στις 25-2-2019 η κτηματογράφηση (νόμος 2308/1995) στη Μεσσηνία. Η προθεσμία δηλώσεων είναι 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού. Φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώσουν τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Η δήλωση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στην Καλαμάτα (ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ), τηλ:  27210 69102 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ktimatologio.gr.

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση αφορούν τους τίτλους, στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, καθώς και στοιχεία για το δικαιούχο. Προβλέπεται τέλος κτηματογράφησης. Οδηγίες μπορούν να λαμβάνουν οι πολίτες από το γραφείο Κτηματογράφησης και τα τοπικά γραφεία ενημέρωσης που θα λειτουργήσουν, καθώς και από την ιστοσελίδα ktimatologio.gr.

Απαιτείται προσοχή γιατί προβλέπεται ηλεκτρονική προ-ανάρτηση και μόνο μία ανάρτηση, η οποία μπορεί να προσβληθεί με αίτηση προδήλου σφάλματος και με ένσταση στις προθεσμίες που θέτει ο νόμος 2308/1995.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους τα δικαιώματά τους, και ηλεκτρονικά. Για κάθε όμως ειδικό θέμα αφορά τον εντοπισμό του ακινήτου θα πρέπει να συμβουλεύονται μηχανικό – τοπογράφο και για κάθε νομικό θέμα που ανακύπτει σχετικά με το δικαίωμα και τους τίτλους τους να συμβουλεύονται το δικηγόρο τους, διότι αφενός θα προκύψουν περιπτώσεις όπως πχ. κτήσης με χρησικτησία, κληρονομιά χωρίς αποδοχή, διαφορά εμβαδού στον τίτλο και στην αποτύπωση, αφετέρου θα πρέπει να ενημερωθούν για τις διαδικασίες διόρθωσης/ένστασης και τις νομικές συνέπειες της ανάρτησης.

Ξεκίνησε η κτηματογράφηση στη Μεσσηνία-Τι μας συμβουλεύει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
To Top