ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εγγραφές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού έτους 2018-19.
Ο συνολικός αριθμός εισαχθέντων καθορίζεται σε 1.309 Έλληνες σπουδαστές/στριες (741 Πλοίαρχοι – 568 Μηχανικοί).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω προσόντα:
1. Να είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλο ισότιμου τίτλου .
2. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.
3. Να μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους.
4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανοί.
5. Να μην έχουν τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Για την υγειονομική επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσέρχονται στο Γρ. Ναυτολογίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, κάθε ΤΡΙΤΗ, έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα, 2 φωτογραφίες (πρόσφατες και έγχρωμες) και διπλότυπο είσπραξης εκδοθέν στο όνομα τους από Δ.Ο.Υ. 41,17 Ευρώ στον Κ.Α.Ε: 3741 ή ηλεκτρονικό παράβολο 41,17 Ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου.
Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΔΩ
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/aen_1.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Ναυτολογίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας (27210-22218).

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εγγραφές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
To Top