ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζομπόλη: Μύθος τα περί κατάργησης του ΙΓΜΕ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η μισή αλήθεια ισοδυναμεί με ψέμα και αυτό συμβαίνει με όσα  διακινούνται μέσω δημοσιευμάτων,  περί κατάργησης του ΙΓΜΕ και καταπάτησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά αναβαθμίζεται με τη σύσταση  διαδόχου σχήματος  με την επωνυμία “Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μεταλλευτικών
Ερευνών” (ΕΑΓΜΕ)

Το μέχρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου λειτουργεί το ΙΓΜΕ, είναι απαρχαιωμένο και χωρίς εξέλιξη από την δεκαετία του 1970, με αποτέλεσμα ο αρμοδιότητές του να είναι παρωχημένες, γνωμοδοτικές και να περιορίζονται στην αποτύπωση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η δομή εκσυγχρονίζεται κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών γεωλογικών φορέων. Η νέα Αρχή (ΕΑΓΜΕ), αναλαμβάνει, για λογαριασμό του κράτους ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων, καταστροφών από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά, προστασίας του περιβάλλοντος, όπως έλεγχο ποιότητας υπεδάφους και υπογείων υδάτων και έλεγχο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στο υπέδαφος της Ελλάδας.
Η νέα αρχή αναλαμβάνει, όχι μόνο την αποτύπωση, αλλά και την ανάπτυξη της πληροφορίας του κράτους σε ορυκτά μέταλλα, καθώς και την κεντρική καταγραφή όλων των υδρογεωτρήσεων.

Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ διασφαλίζονται πλήρως, με διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, με την ίδια έννομη σχέση και την ένταξη τους σε τακτικές οργανικές θέσεις της νέας Αρχής. Αναγνωρίζεται ο
χρόνος προϋπηρεσίας για την μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη, καθώς προβλέπεται και μισθολογική προστασία με διατήρηση και μεταφορά της προσωπικής διαφοράς.

Επομένως, η νέα αρχή αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τον εργαστηριακό εξοπλισμό του ΙΓΜΕ, μετατρέπεται από γνωμοδοτικό όργανο, σε εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών από γεωλογικούς κινδύνους και καταστροφές, στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας και στην ενεργειακή αναβάθμισή της, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κοζομπόλη: Μύθος τα περί κατάργησης του ΙΓΜΕ
To Top