ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζομπόλη: Χρειάζεται συντονισμός κοινωνικών δράσεων για να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς

Μετά το πρόσφατο περιστατικό στο Κοπανάκι, όπου κάτοικοι της περιοχής, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι από αυτούς, ακούσθηκαν φωνές διαμαρτυρίας, που απέδιδαν το περιστατικό στην ελλιπή αστυνόμευση και στην εξ αυτού του λόγου, αύξηση της εγκληματικότητας. Μάλιστα κάποιοι απείλησαν να πάρουν το νόμο στα χέρια τους!

Όμως τα στατιστικά στοιχεία για όλη την Επικράτεια, για την Μεσσηνία, αλλά και ειδικά για την περιοχή Κοπανακίου, δείχνουν ότι το ύψος των αξιοσημείωτων γεγονότων παραβατικότητας και εγκληματικότητας έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα επαναλάβω αριθμούς, γιατί αυτό το έπραξε με σχετικό δελτίο τύπου, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση. Θα αναφέρω μόνο ότι τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται με αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο. Από την αρχή του 2010, η Ελληνική Αστυνομία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής όλων των συμβάντων, με το όνομα “Police On Line”. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία υφίστανται μια στατιστική επεξεργασία και κατηγοριοποίηση. Είναι πια εύκολο να διακρίνεις τη τάση μείωσης ή αύξησης των διαφόρων ειδών εγκλημάτων και παραβάσεων και να τα συγκρίνεις με παλαιότερες αντίστοιχες περιόδους.

Από τα στοιχεία αυτά λοιπόν μπορεί να συνάγει ο κάθε καλόπιστος πολίτης, ότι υπάρχει μείωση και όχι αύξηση της παραβατικότητας και εγκληματικότητας, παρά το δύσκολο, οικονομικό περιβάλλον και, επίσης, να συνάγει ότι η Ελληνική Αστυνομία φαίνεται να εκτελεί με αρκετά ικανοποιητικό τρόπο τα καθήκοντά της. Εδώ να αναφέρουμε ότι η πρόσφατη αναδιάρθρωση έγινε για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να επιχειρεί πιο αποτελεσματικά η Ελληνική Αστυνομία.

Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός παραβατικότητας ή εγκληματικότητας μιας περιοχής ή χώρας, είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Δεν εξαρτάται μόνο από την αστυνομική καταστολή. Το επίπεδο της παιδείας, το είδος των παραδόσεων μιας περιοχής, του πολιτισμού της, της οικονομίας της, το ποσοστό ανεργίας της, όλα διαδραματίζουν ένα σοβαρό ρόλο για το πλήθος και το είδος των παραβάσεων και εγκλημάτων μιας περιοχής.
Ένας σοβαρός παράγοντας μείωσης, στο ελάχιστο δυνατόν, της εγκληματικότητας μιας περιοχής, είναι οι δράσεις κοινωνικής ένταξης που ένα κράτος δικαίου και κοινωνικής αλληλεγγύης πρέπει και μπορεί να πραγματοποιεί.

Μερικές από τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που ήδη πραγματοποιούνται αφορούν: στην ισότητα της μεταχείρισης από την Πολιτεία των μειονοτήτων, στη δημιουργία υπηρεσιών απασχόλησης και στην ισότητα και στις ίσες ευκαιρίες για εργασία για όλους. Στην κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζομένων στην Ελλάδα, στην κοινωνική προστασία και αποκατάσταση των ατόμων ειδικών κατηγοριών, στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, στην διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες, στην ελεύθερη πρόσβαση όλων στο σύστημα υγείας, στην επέκταση σε όλη τη χώρα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, στην επέκταση του γεύματος σε περισσότερα σχολεία.

Τέτοιες και παρόμοιες ενέργειες, βοηθούν τον τυχαίο, από τις περιστάσεις, παραβάτη να δει έμπρακτα ότι η Πολιτεία δεν είναι αδιάφορη για την τύχη του και τη λειτουργία του μέσα στην κοινωνία και την οικονομία, ότι θέλει να του δείξει ότι όλοι μας κι ο καθένας ξεχωριστά είναι σημαντικός για το επίπεδο ζωής μας και του πολιτισμού μας.

Τέτοιες δράσεις κοινωνικής πολιτικής και μάλιστα εκείνες που στοχευμένα απευθύνονται σε ομάδες που εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα, δημιουργούν κοινωνική συνοχή και κοινωνική ειρήνη, που με τη σειρά τους εμπεδώνουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.
Ακόμη και η πιο πολυπληθέστερη και άρτια οργανωμένη αστυνομική δύναμη στο κόσμο μόνο με την καταστολή δεν μπορεί να προστατεύσει τη κοινωνία. Χρειάζεται συντονισμός κοινωνικών δράσεων και τέτοιες πρέπει να αξιώνουν οι πολίτες, για να αισθάνονται ασφαλείς.

Κοζομπόλη: Χρειάζεται συντονισμός κοινωνικών δράσεων για να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς
To Top