ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κομισιόν: H Καλαμάτα στις 168 πολιτιστικές και δημιουργικές πόλεις της Ευρώπης

ΥΠΟ…ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η Καλαμάτα είναι μία από τις 168 “Πολιτιστικές και Δημιουργικές Πόλεις” που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συνεχή παρατήρηση μέσω του προγράμματος “Cultural and Creative Cities Monitor”.

Άλλη μια σημαντική ανάδειξη της μεσσηνιακής πρωτεύουσας αυτή τη φορά για τον πολιτισμό και τη δημουργικότητά της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 168 πόλεις απο 30 χώρες της Ευρώπης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Πολιτιστικός Παλμός,Δημιουργική Οικονομία και Ευνοϊκό Περιβάλλον

Συγκεκριμένα, η επιλογή έγινε λόγω της πρόκρισης της Καλαμάτας στην τελική διαδικασία επιλογής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021 και είναι μία από τις 4 Ελληνικές πόλεις που επελέγησαν (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα).

Οι τέσσερις ελληνικές πόλεις το επόμενο διάστημα θα βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση, ώστε να καταγραφούν οι ρυθμοί πολιτιστικής ανάπτυξης τους, και μια σειρά απο παράγοντες και δεδομένα που συμβάλλουν στην ανάδειξή τους ως πολιτιστικές και δημιουργικές πόλεις.

Ταυτόχρονα η καταγραφή αυτών των δεδομένων να υποβοηθήσει τις τυχόν αδυναμίες της κάθε πόλης και τα πεδία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί.
Η καταγραφή των στοιχείων σε σταθερή βάση είναι πολύτιμο εργαλείο για την πολιτιστική ανάπτυξη αλλά και την οικονομική…

Από τα αποτελέσματα της καταγραφής αυτής(monitor) θα φανεί ποιες πόλεις είναι αρκετά καλές και σε ποιο τομέα, και αν υπάρχει πεδίο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα αυτά-όπως σημειώνει η Κομισιόν- δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι συγκεκριμένες επιλεχθείσες πόλεις είναι οι καλύτερες σε όλα, αλλά αντιθέτως θα συμβάλλει στο να εντοπιστούν ποια είναι τα “κλειδιά” ανάπτυξής τους, σε ποιους τομείς και που απαιτείται υποβοήθηση.

Αυτή η καταγραφή των πολιτιστικών και δημιουργικών στοιχείων κάθε επιλεχθείσας ευρωπαϊκής πόλης υποστηρίζει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει τον πολιτισμό στο κέντρο της ατζέντας των Αρχών της και να προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των πόλεων αυτών και των περιχώρων τους.

Πρόκειται για ένα απο τα πιο αναγνωρίσιμα προγράμματα της Κομισιόν, που είναι σχεδιασμένα να θέσουν την πολιτιστική ζωή των πόλεων στο επίκεντρο.

Η καταγραφή αυτή δημιουργεί ουσιαστικά μια βάση δεδομένων κάθε πόλης για το επίπεδο πολιτισμού, δημιουργικότητας και καινοτομίας της.

Έχει ήδη δημιουργηθεί μια online πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων και βαθμολογίας των 168 πόλεων της Ευρώπης.
Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από όλους τους πολίτες (https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/) όπου μπορούν να δουν πως καταγράφεται και σε ποιους τομείς υπερέχει η πόλη τους, αλλά και που εντοπίζονται οι αδυναμίες και οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης.


Για την Καλαμάτα λοιπόν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής- γιατί τα δεδομένα μεταβάλλονται- τα εξής στοιχεία:

Παράγοντες Βαθμολογία

Πολιτιστική Ζωντάνια: 36,2
Δημιουργική Οικονομία: 15,9
Ευνοϊκό Περιβάλλον: 13,5
Πολιτιστικές Αξίες & Δραστηριότητες 32,4
Άτομα που απασχολούνται στη
δημιουργικότητα & Τεχνογνωσία 9,3
Πνευματική Ιδιοκτησία & Καινοτομία 7,5
Πολιτιστική Συμμετοχή & Ελκυστικότητα 40
Νέες δουλειές στον Δημιουργικό Τομέα 26,8
Ανθρώπινο Κεφάλαιο & Εκπαίδευση 7,3
Ανοιχτή πόλη-Ανεκτικότητα-Εμπιστοσύνη 15,4
Προσβασιμότητα (Τοπική-Διεθνής) 17,2
Διακυβέρνηση και Κανονισμοί 37,6

Όσον αφορά τώρα το οικονομικό επίπεδο της πόλης, το μέσο εισόδημα των πολιτών που έχει καταγραφεί είναι 15-20.000 ευρώ, και ο Δείκτης Απασχόλησης είναι μικρότερος του 63%.

Είναι βέβαιο ότι τα στοιχεία αυτά όπως διαμορφώνονται μπορούν να αποτελέσουν τον μπούσουλα, ένα πολύτιμο εργαλείο στην εκάστοτε Δημοτική Αρχή να τα αξιοποιήσει, να εντοπίσει τις αδυναμίες, τους τομείς που πρέπει να ενισχυθούν και να βελτιώσει τόσο το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης, όσο και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την  πόλη μας, την Καλαμάτα να αξιοποιήσει τα στοιχεία αυτά και τα δεδομένα προς όφελός της.

To Top