Επιχειρείν

ΚΛΗΜΗΣ: Ευρωπαϊκό Παράδειγμα Κυκλικής Οικονομίας!

Στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας προστέθηκε η Μεσσηνιακή εταιρεία ΚΛΗΜΗΣ. Στην ευρωπαϊκή αυτή πλατφόρμα έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα 212 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που  χρησιμοποιούν καλές πρακτικές αποδεικνύοντας στην πράξη την κυκλική οικονομια μέσα από καινοτόμες διαδικασίες. 

Προκειμένου η Ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει πραγματικά κυκλική, πρέπει να εμπλακούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: οι δημόσιες αρχές, οι επιχειρήσεις, τα συνδικάτα, η κοινωνία των πολιτών κ.α. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης της κυκλικής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and Social Committee) ζήτησε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας κυκλικής οικονομίας.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γεννήθηκε αυτή η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα των ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία (European Circular Economy Stakeholder Platform). Αυτός ο ιστότοπος είναι καθοριστικός για την προώθηση των ανταλλαγών απόψεων και της αλληλεπίδρασης και θα εμπνεύσει το μελλοντικό όραμα της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.

Στην ενότητα «Ορθών Πρακτικών» (Good practices) περιλαμβάνονται συναφείς πρακτικές με την κυκλική οικονομία, καινοτόμες διαδικασίες και εμπειρικά παραδείγματα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η δημοσίευση ορθών πρακτικών  εξαρτάται από τη συνάφειά τους με την κυκλική οικονομία, την πληρότητα και τη σαφήνεια των πληροφοριών, τον πρακτικό χαρακτήρα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, την ευαισθητοποίηση και τα εκπαιδευτικά στοιχεία που περιέχουν.

Αυτό που πραγματοποιεί η εταιρεία «ΚΛΗΜΗΣ» είναι ότι διαχειρίζεται βιομάζα και συγκεκριμένα το πυρηνόξυλο, μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που προέρχεται από την επεξεργασία του καρπού της ελιάς.

Aξιοποιεί με αποδοτικό τρόπο την ενέργεια που παράγει αυτή η βιομάζα αφού την χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη προκειμένου να παράγει προϊόντα ασβέστη ενώ τα νέα απόβλητα που δημιουργούνται από την ατελή καύση του πυρηνόξυλου επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπρικετών κάρβουνου.

Τα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά βραβεία και οι διακρίσεις καινοτομίας που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι άξια έχει καταλάβει μία θέση σε αυτή την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα.

Ευχόμαστε στο μέλλον να υπάρχουν περισσότερα Ελληνικά παραδείγματα ορθών καινοτόμων πρακτικών που να αναδεικνύουν την κυκλική οικονομία αφού στην συγκεκριμένη πλατφόρμα αναφέρονται μόνο ακόμα δύο από Ελληνικής πλευράς, προς το παρόν, σε σύνολο 212 από όλη την Ευρώπη.

Δείτε εδώ την ένταξη της μεσσηνιακής εταιρείας ΚΛΗΜΗΣ στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας:http://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/production-agricultural-lime-summer-barbecues-olive-pits-make-perfect-circular-fuel

Διαβάστε και αυτό:

ΚΛΗΜΗΣ: Το πυρηνοκάρβουνο από την Καλαμάτα έφτασε μέχρι την Αυστραλία!

ΚΛΗΜΗΣ: Ευρωπαϊκό Παράδειγμα Κυκλικής Οικονομίας!
To Top