Το δικό μου Σχολείο

Κλειστά όλα τα Σχολεία την Τετάρτη

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η εορτή των Τριών Ιεραρχών (Τετάρτη 30 Ιανουαρίου) αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Σχεδίου Νόμου για το Παν. Δυτικής Αττικής.
Παράλληλα, καταργήθηκε η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Επίσης η κείμενη νομοθεσία ορίζει ρητά ότι η ίδια ημέρα αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, την παραμονή της εορτής, δηλαδή την Τρίτη, θα γίνουν οι εορτασικές εκδηλώσεις στα σχολεία, ενώ για την υλοποίησή τους διατίθεται ένα διδακτικό δίωρο.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας:3_ΙΕΡΑΡΧΕΣ_25-1-2019

Κλειστά όλα τα Σχολεία την Τετάρτη
To Top