ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προκειμένου να προσλάβει επιμορφωτές για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου «Κατάρτιση Ενηλίκων 2018-9», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τα παρακάτω προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ειδικός Barista & coffee: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.
Ζαχαροπλαστική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή με εμπειρία στο αντικείμενο.
Μαγειρική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο.
Ειδικός Αρτοποιίας: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο.
Συντήρηση και συσκευασία τροφίμων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. γεωπόνων ή τεχνολόγων τροφίμων.
Ραδιοφωνίας και ΜΜΕ: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. Δημοσιογραφίας με εμπειρία στο αντικείμενο.
Αγιογραφία: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.
Ζωγραφική: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. καλλιτεχνικών σχολών, με εμπειρία στο αντικείμενο.
Ιστορία τέχνης: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. θεωρητικών ή καλλιτεχνικών σχολών.
Κατασκευή Κοσμημάτων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών, εμπειροτέχνες.
Τεχνικές αναπαλαίωσης επίπλων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Σχολών, εμπειροτέχνες.
Κιθάρα-Μπουζούκι: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.
Κοπτική ραπτική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.
Πλεκτική χειρός: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.
Ντεκουπάζ: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών ή εμπειροτέχνες.
Ξυλογλυπτική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.
Παρασκευή φυτικών καλλυντικών: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.
Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση e – learning (Moodle):
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων με εμπειρία στο αντικείμενο.
Δημιουργική γραφή: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. θεωρητικών σχολών.
Μακιγιάζ: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.
Αισθητική προσώπου: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.
Τεχνικές Πωλήσεων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. οικονομικών σχολών
Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Αρχιτεκτόνων ή σχετικών ειδικοτήτων.
Πληροφορική & χρήση νέων τεχνολογιών: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων με εμπειρία στο αντικείμενο.
Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. οικονομικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.
Internet και Social Media: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων με εμπειρία στο αντικείμενο.
Φωτογραφία & ψηφιακή επεξεργασία: πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας, με εμπειρία στο αντικείμενο.
Θεατρικό εργαστήρι: Ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή πτυχιούχοι θεατρικών σχολών
Μανικιούρ-Πεντικιούρ: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.
Υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων.
Κατασκευή δερμάτινων αξεσουάρ: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών ή εμπειροτέχνες.
Μελισσοκομία: πτυχιούχοι γεωτεχνικών σχολών ή εμπειροτέχνες.
Τυροκομία: πτυχιούχοι γεωτεχνικών σχολών ή εμπειροτέχνες.
Ψηφιακός σχεδιασμός με AUTOCAD: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πολιτικών Μηχανικών ή σχετικών ειδικοτήτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κέντημα μηχανής: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες
Παρασκευή φυτικών καλλυντικών: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών
Παραδοσιακοί χοροί: πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή εμπειροτέχνες
Οινολογία-οινογνωσία: πτυχιούχοι σχετικών Α.Ε.Ι.
Πληροφορική & χρήση νέων τεχνολογιών: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής
Θεατρικό εργαστήρι: Ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή πτυχιούχοι θεατρικών σχολών
Κατασκευή Κοσμημάτων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών, εμπειροτέχνες
Μαγειρική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή εμπειροτέχνες
Αγιογραφία: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών ή εμπειροτέχνες
Ντεκουπάζ: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών ή εμπειροτέχνες.
Εκμάθηση Αργαλειού: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

ΚΕΦΙΑΠ
Μουσική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών
Ζωγραφική: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. καλλιτεχνικών σχολών

Η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Κατά την επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα προηγηθούν όσοι είναι ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχουν για κάποιες ειδικότητες θα προτιμηθούν μη ενταγμένοι.

Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι:
– Βιογραφικό σημείωμα
– Πιστοποιητικό του ΕΚΕΠΙΣ
– Αντίγραφα τίτλων σπουδών
– Αποδεικτικά επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας

Αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν μόνο στο Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Νέδοντος 135 στη Καλαμάτα από Τετάρτη 3-10-2018 έως Δευτέρα 8-10-2018 (ώρες 09:00-13:00).

Ο Διευθυντής & Διευθυντής Κατάρτισης
του ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας
Δρ Τζαβάρας Ε. Παναγιώτης

ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
To Top