ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας: Αιτήσεις μέχρι 7 Νοεμβρίου για εκπαιδευτές προγραμμάτων κατάρτισης

Το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προκειμένου να προσλάβει επιμορφωτές για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου «Κατάρτιση Ενηλίκων 2019-20», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τα παρακάτω προγράμματα:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αγιογραφία: πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Ειδικός Barista&coffeeπτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Ζαχαροπλαστική-Αρτοποιία: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή με εμπειρία στο αντικείμενο.

Μαγειρική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Κατασκευή Κοσμημάτων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών, εμπειροτέχνες.

Κιθάρα:πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Μπουζούκι:πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Κοπτική ραπτική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

Πληροφορική & χρήση νέων τεχνολογιών: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή σχετικών ειδικοτήτων με εμπειρία στο αντικείμενο.

Αγγλικά:πτυχιούχοι Α.Ε.Ι  Αγγλικής Φιλολογίας ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων.

Ιταλικά: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι  Ιταλικής Φιλολογίας ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων.

Ελληνικά:πτυχιούχοι Α.Ε.Ι  Ελληνικής Φιλολογίας ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων.

Θεατρικό εργαστήρι: Ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή πτυχιούχοι θεατρικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Ελαιοκομίας:πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Γεωπόνων.

Οινολογία – Οινογνωσία: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.  με σχετική ειδικότητα.

Φυτοπροστασία: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Γεωπόνων.

Οροφοκομία – Τακτοποίηση Δωματίου:πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Τουριστικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

Παρασκευή φυτικών καλλυντικών: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών.

Φωτογραφία & ψηφιακή επεξεργασία: πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Επεξεργασία  και Συντήρηση  τροφίμων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. γεωπόνων ή τεχνολόγων τροφίμων.

Οικοτεχνία  στον Αγροδιατροφικό τομέα:πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.οικονομικών ή γεωπονικών σχολών.

Πρώτες Βοήθειες:πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.Νοσηλευτικής ή  ιατροί.

Πρόληψη και προστασία από Φυσικές  καταστροφές:πτυχιούχοι σχολών σωμάτων ασφαλείας ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων.

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Κοπτική – ραπτική:πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Ζαχαροπλαστική-Αρτοποιία: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων με εμπειρία στο αντικείμενο.

Μαγειρική: πτυχιούχοι σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ή σχολών σεφ, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Πλεκτική χειρός: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Παρασκευή φυτικών καλλυντικών:πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών

Παραδοσιακοί χοροί: πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή εμπειροτέχνες (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Πληροφορική & χρήση νέων τεχνολογιών: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής

Θεατρικό εργαστήρι: Ηθοποιοί, σκηνοθέτες ή πτυχιούχοι θεατρικών σχολών

Κατασκευή Κοσμημάτων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών, εμπειροτέχνες

Ντεκουπάζ:  πτυχιούχοι καλλιτεχνικών σχολών ή εμπειροτέχνες (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Θερμοκηπευτικές  καλλιέργειες: πτυχιούχοι γεωπονικών σχολών Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι με εμπειρία στο αντικείμενο.

Ζωγραφική: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.καλλιτεχνικών σχολών, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Συμβουλευτική  γονέων: πτυχιούχοι θεωρητικών σχολών, με εμπειρία στο αντικείμενο.

Αγγλικά:πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.  Αγγλικής Φιλολογίας ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων.

Ελληνικά:πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.  Ελληνικής Φιλολογίας ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων.

Χορωδία: πτυχιούχοι  Μουσικών  Σχολών-Ωδείων με  εμπειρία στο αντικείμενο.

 

Η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

 

Κατά την επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα προηγηθούν όσοι είναι ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχουν για κάποιες ειδικότητες θα προτιμηθούν μη ενταγμένοι. Ελάχιστο προσόν για την υποβολή αίτησης το απολυτήριο Λυκείου.

 

Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι:

– Βιογραφικό σημείωμα

– Πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ (εάν υπάρχει)

– Αντίγραφα τίτλων σπουδών

– Αποδεικτικά επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας

 

Αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν μόνο στο Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Νέδοντος 135 στη Καλαμάτα από Τρίτη 05-11-2019 έως Πέμπτη 07-11-2019 (ώρες 10:00-13:00).

Εδώ η προκήρυξη:https://www.kekmessinias.gr/images/mnwallimages/400×300/media/k2/items/PROKIRIKSEIS/2019-V-PROKIRIKSI-PRSLIPSIS-EKPAIDEYTON-4-11-19.pdf

ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας: Αιτήσεις μέχρι 7 Νοεμβρίου για εκπαιδευτές προγραμμάτων κατάρτισης
To Top