ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Καλαμάτας για τα σκουπίδια στη Μαραθόλακκα

Με απόφαση Νίκα: Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως και την 31η Οκτωβρίου 2020

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η απόφαση για κήρυξη της Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σκουπιδιών. Η απόφαση εκδόθηκε από τον περιφερειάρχης Παναγιώτη Νίκα την Παρασκευή 8 Μαΐου, και ήρθε μετά από αίτηση του Δήμου Καλαμάτας δύο μέρες πριν, την Τετάρτη 6 Μαΐου, μέρα που διεξήχθη μάλιστα και το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να τεθεί το θέμα. Η απόφαση έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, που όπως φαίνεται είχαν “μαύρα μεσάνυχτα” για το πρόβλημα, καθώς όπως δηλώνουν ουδέποτε ήρθε προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα, δεν ήταν ενημερωμένοι από τον Δήμαρχο, και ζητούν απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή για τους λόγους που ζήτησε την έκτακτη ανάγκη για τα σκουπίδια, και τι ακριβώς συμβαίνει.

Η απόφαση της κήρυξης του Δήμου σε έκτακτη ανάγκη  ισχύει μέχρι και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, ενώ μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα γίνει άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, χωρίς την έκδοση νέου εγγράφου.

Την απόφαση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ:

Τι σημαίνει

1. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας συντρέχει σε περίπτωση συντελεσθείσας φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής ευρείας κλίμακας στον πληθυσμό και στις υποδομές, για την αντιμετώπιση της οποίας δεν επαρκούν οι άμεσα διαθέσιμοι πόροι, μέσα και υλικά των Φορέων διαχείρισης σε τοπικό, περιφερειακό, ή εθνικό επίπεδο, και απαιτείται η λήψη έκτακτων μέτρων αποκατάστασης ορισμένης χρονικής διάρκειας, έτσι όπως ορίζεται στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο, από τις κατευθυντήριες οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, αναφορικά με την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Τυχόν ειδικότερα ζητήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού.
2. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Καλαμάτας για τα σκουπίδια στη Μαραθόλακκα
To Top