Επιχειρείν

Καρέλια: Ο Ιωάννης Τσουκαρίδης νέο μέλος του Δ.Σ.

Την απώλεια του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ Βασίλειου Αντωνόπουλου και την αντικατάστασή του από τον κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη ανακοίνωσε η Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 17/5/2023, αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του αποβιώσαντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Βασίλειου Αντωνόπουλου, από τον κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη του Πέτρου, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αφού πρώτα ελέγχθηκε και διακριβώθηκε ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας ως αυτές ορίζονται στον νόμο, στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που τηρεί η εταιρεία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, και ιδίως ότι δεν υφίστανται σχέσεις εξάρτησης που να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Καρέλια: Ο Ιωάννης Τσουκαρίδης νέο μέλος του Δ.Σ.
To Top