Επιχειρείν

“Καμπανάκι” από Εμπορικό Κυπαρισσίας για το Open Mall: “Ορατός ο κίνδυνος να χαθεί ένα εμβληματικό έργο”

Την αγωνία των επαγγελματιών και καταστηματαρχών της Κυπαρισσίας για την τύχη του Open Mall μεταφέρουν με επιστολή τους ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας προς τον Δήμαρχο Τριφυλίας και τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Στην επιστολή τους παραθέτουν αναλυτικά την αξία του έργου για την περιοχή, παραθέτουν τις ημερομηνίες που επιδίωξαν συναντήσεις με το δήμαρχο και φορείς για την εκκίνηση της διαδικασίας, όμως, όπως δηλώνουν, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει κάτι, και δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για την προώθηση των διαδικασιών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το έργο αν δεν ενεργοποιηθούν άμεσα στον Δήμο Τριφυλίας. “Ορατός ο κίνδυνος να χαθεί ένα εμβληματικό έργο, το μεγαλύτερο για την περιοχή έργο που είναι ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα”. Επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλής Μαντάς και ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, του οποίου το έργο φέρει την υπογραφή , Αλέξης Χαρίτσης.

Αναλυτικά η επιστολή του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας:

 

 

 

 

Αξιότιμοι κυρία και κύριε Αντιδήμαρχοι Τριφυλίας,

Μετά από μεγάλη και κοπιώδη προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και την ουσιαστική συνδρομή του Δήμου Τριφυλίας κατέστη δυνατό να συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο Πρότασης με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5037513, ΤΔΠ με ID 58121, του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ». Αφού ξεπεράστηκαν δυσκολίες που ανέκυψαν στην πορεία, πάλι με προσπάθεια, αγώνα και αγωνίες, στις 28/06/2019 υπεγράφη η με Α.Π.: 4311/1473/Α3 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Ένταξη της Πράξης “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5037513 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”».

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει ως εξής: Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας», στο οποίο μετέχει ως Δικαιούχος ο Δήμος Τριφυλίας και Συνδικαιούχος το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Η περιοχή παρέμβασης στην οποία θα δημιουργηθεί το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα στην πόλη της Κυπαρισσίας, έδρα του Δήμου Τριφυλίας, η οποία αποτελεί διοικητικό αλλά και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής και της Δυτικής Μεσσηνίας. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει οριοθετημένη περιοχή οδών 1020 τ.μ. που ουσιαστικά αποτελούν το κέντρο της νέας (κάτω) πόλης της Κυπαρισσίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα. Αναλυτικά οι οδοί παρουσιάζονται στα συνημμένα έντυπα τεκμηρίωσης του κατατεθέντος φάκελου.

Πρόκειται για τους πρώτους δρόμους της πόλης οι οποίοι εμφανίζονται στο αρχικό ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης (Π.Δ. 13-9-1926 / ΦΕΚ 372/Α/22-10-1926). Στις οδούς που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης υπάρχουν καταστήματα όλων των ειδών (εμπορικά, παροχής υπηρεσιών, κ.υ.ε. και άλλα). Τα καταστήματα που λειτουργούν στην περιοχή παρέμβασης είναι συνολικά 162 (75 εμπορικές, 60 λοιπές και 27 κενά καταστήματα) και στην πρόταση χρηματοδότησης θα συμμετάσχουν συνολικά 98 εκ των οποίων 58 ανήκουν στις εμπορικές επιχειρήσεις και 40 σε επιχειρήσεις υπηρεσιών, υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλειστά καταστήματα κ.λ.π..

Βασικός σκοπός των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και συγκεκριμένα: 1.Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών (δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας, ανάπλαση πλατειών, αναβάθμιση δημόσιων και χαρακτηριστικών κτιρίων, αναβάθμιση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων , του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης κλπ.), 2. Η βελτίωση της κινητικότητας (αναβάθμιση και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης του εμπορικού κέντρου χωρίς αντίτιμο), 3. Η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής (αναβάθμιση οδοφωτισμού με τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, νέος αστικός εξοπλισμός φιλικός προς το περιβάλλον, δίκτυο πληροφοριακής σήμανσης, διαμόρφωση χώρων αφισοκόλλησης, υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφέλειας), 4.Η βελτίωση της προσβασιμότητας (παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο δημόσιο χώρο και τις επιμέρους υποδομές), 5. Εφαρμογή συστημάτων «έξυπνης πόλης» (παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, έξυπνος οδοφωτισμός, σύστημα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων κλπ).

Ο Δήμος Τριφυλίας εντάσσει 7 (επτά) Υποέργα, εκ των οποίων τα 5 αποτελούν την παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στο δημόσιο χώρο και τα 2 αφορούν σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση και εκτέλεση του έργου. Αντίστοιχα το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ως Συνδικαιούχος της πρότασης αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει δράσεις – παρεμβάσεις σε 4 υποέργα εκ των οποίων τα 3 αφορούν σε παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης και 1 υποέργο αφορά στο αναγκαίο υποστηρικτικό προσωπικό που χρειάζεται για την πράξη.

Από τις παρεμβάσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αναμένεται η επίτευξη και η διαμόρφωση ενιαίας αισθητικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της περιοχής και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί τουριστικό προορισμό και περιοχή με σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.696.000,00 €.

Κυρία και κύριε Αντιδήμαρχοι,

“Όπως θα αντιλαμβάνεστε, το ως άνω έργο αποτελεί εμβληματικό έργο για την πόλη της Κυπαρισσίας και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας και είναι για τους επαγγελματίες και κατοίκους όνειρο ζωής”

“καθώς με την υλοποίησή του αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής στην πόλη, το κέντρο ανασαίνει και γίνεται ελκυστικό για προσέλκυση νέων επενδυτικών – επαγγελματικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που σημαίνουν αύξηση των θέσεων απασχόλησης και παράλληλα στο χώρο παρέμβασης θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα ενισχύοντας τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις και ουσιαστικά την τοπική αλλά και εθνική οικονομία.

Από την ημερομηνία της ένταξης της Πράξης, ήτοι 28/06/2019, αφού παρήλθαν επτά μήνες, στις 27 Ιανουαρίου αποστείλαμε επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό και Υφυπουργό, τους βουλευτές και τον Δήμαρχο Τριφυλίας κ.α. αναφέροντας τα ανωτέρω.
Άμεσα ανταποκρίθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Περικλής Μαντάς και με πρωτοβουλία του πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη στις 29 Ιανουαρίου. Ο Γενικός Γραμματέας, με εκτενή αναφορά, ενημέρωσε πως από πλευράς του Υπουργείου και της διαχειριστικής αρχής του ΕΠΑνΕΚ, έχουν υλοποιηθεί όλα τα απαραίτητα βήματα για την έγκριση και υλοποίηση των έργων. Αυτό που απαιτούνταν, ήταν και είναι η αγαστή συνεργασία των Δήμων με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τους οικείους Εμπορικούς Συλλόγους, ώστε να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, εντός του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπονται από τους όρους υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Άμεσα ανταποκρίθηκε και ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ κος Αλέξιος Χαρίτσης ο οποίος ήταν δίπλα στον σύλλογο μας για το συγκεκριμένο θέμα τόσο σαν Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, αλλά και σαν υπουργός Εσωτερικών, με ερώτηση που κατέθεσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που μας διαβιβάστηκε αναφέρονται τα πιο πάνω. Οι ενταγμένοι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Σας θυμίζουμε ότι, στις 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας με τον κ. Δήμαρχο Τριφυλίας, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Αντώνη Βλάχο και Δημήτρη Στριμπάκο, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητας Κυπαρισσίας κ. Γιώργο Τσάλτα κατά την οποία ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση υλοποίησης του έργου.

Θυμίζουμε ότι, στις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας με τον κ. Δήμαρχο Τριφυλίας κατά την οποία τέθηκαν στον κ. Δήμαρχο θέματα της πόλης και περιοχής με πρώτο το θέμα του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.

Θυμίζουμε ότι, εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο Τριφυλίας κ. Γιώργο Λεβεντάκη πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ., τη Τρίτη 22/10/2019. «Ούτως ή άλλως η συνεργασία των δύο μερών θα είναι έντονη και συνεχής το επόμενο διάστημα, αφού από κοινού θα υλοποιήσουν το τεράστιο έργο παρέμβασης για τον εμπορικό κόσμο και όχι μόνο, το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κυπαρισσίας», τόνισε ο Δήμαρχος Τριφυλίας.

Στις 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον κ. Δήμαρχο Τριφυλίας, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας για το έργο.

Κυρία και κύριε Αντιδήμαρχοι, ως έχοντες καθ’ ύλην αρμοδιότητα,

Σας γνωρίζουμε ότι, παρά τις παρεμβάσεις και συζητήσεις μας με την Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα για καμία ενέργεια προώθησης διαδικασιών για την υλοποίηση του ως άνω έργου καίτοι ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2019, ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2020 και η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 02/01/2021.

“Θα αντιλαμβάνεστε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά και είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθεί ένα εμβληματικό έργο για τον Δήμο Τριφυλίας και την πόλη της Κυπαρισσίας, το μεγαλύτερο έργο που είναι ενταγμένο αυτή τη στιγμή σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα στον Δήμο και δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του ενώ σε μόλις 6 μήνες από σήμερα ορίζεται η λήξη της Πράξης”.

Σας μεταφέρουμε την αγωνία των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας για την τύχη του ως άνω έργου και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για το ποιες ακριβώς ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου Τριφυλίας για την προώθηση διαδικασιών προς υλοποίηση του ως άνω έργου”.

 

Διαβάστε και αυτά:

Χαρίτσης: Αναφορά στη Βουλή για το Open Mall Κυπαρισσίας

Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σε Μεσσήνη και Κυπαρισσία για τα Open Mall

“Καμπανάκι” από Εμπορικό Κυπαρισσίας για το Open Mall: “Ορατός ο κίνδυνος να χαθεί ένα εμβληματικό έργο”
To Top