Παιδί

“Μαθαίνω τα δικαιώματά μου” στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου, τη διεξαγωγή καλοκαιρινού δημιουργικού προγράμματος για τα δικαιώματα του παιδιού με τίτλο «ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού) και στόχος του είναι να τα βοηθήσει ώστε, με δημιουργικό τρόπο, να γνωρίσουν και να μάθουν τα δικαιώματά τους, καθώς και να κατανοήσουν ότι είναι κάτοχοι δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από σήμερα 3 Ιουλίου μέχρι και τις 27 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Μέγιστος αριθμός παιδιών είναι τα 30, όπου τα παιδιά θα χωριστούν σε 3 τμήματα (10 ανά τμήμα), με δύο συναντήσεις την εβδομάδα για το κάθε τμήμα. Πιο συγκεκριμένα:
A’ Τμήμα: Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:30.
• Β΄ Τμήμα: Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη και ώρα 9:00 έως 10:30.
• Γ΄ Τμήμα: Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 12:30.

Το πρόγραμμα πραγματοποιεί η συντονίστρια και εμψυχώτρια του προγράμματος, Κυριακή Γκότση, παιδαγωγός.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Τα παιδιά μέσα από ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδια, φαντασία, ζωγραφική, χειροτεχνίες, παιχνίδια ρόλων, διήγηση και δημιουργία ιστοριών καθώς και δημιουργία κολάζ, θα μπορέσουν να μάθουν τα άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις αρχές και τις κατηγορίες των Δικαιωμάτων. Θα καταλάβουν, επιπλέον, τις διαφορετικές έννοιες «δικαίωμα»-«επιθυμία»-«υποχρέωση» και θα κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων και τη σημασία της εφαρμογής τους.
Επίσης, τα παιδιά θα ενημερωθούν για οργανισμούς και πρόσωπα που υπερασπίζονται τα Δικαιώματα.
Τέλος, τα παιδιά θα προσπαθήσουν να συμμετέχουν σε υποθετικές καταστάσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων, με στόχο την εφαρμογή πρακτικών/δράσεων για την υπεράσπιση και εφαρμογή τους.

To Top