ΑΓΡΟΤΙΚΑ

KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2019: Διαγωνισμός ποιότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα 12-13 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εξαιρετικά παρθένου Ελαιόλαδου KALAMATA OLIVE OIL AWARDS.

Σκοπός

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και της σημασίας τους στην προσπάθεια προώθησης του επώνυμου προϊόντος στην αγορά. Ταυτόχρονα ο διαγωνισμός συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των ελληνικών ελαιόλαδων και στην ισχυροποίηση των ελληνικών branded προϊόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

Μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβεία, συνεταιρισμοί, τυποποιητές, εταιρείες εξαγωγών και, γενικά, κάθε μορφής εταιρεία που παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά μιας ποσότητας τουλάχιστον 10 tn που κυκλοφορεί τυποποιημένο νομίμως στην Ελληνική ή/και διεθνή αγορά.

Τα ελαιόλαδα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει

– να ανήκουν στην κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου
– να προέρχονται από την περίοδο συγκομιδής της ελαιοκομικής περιόδου 2018 -2019

Διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, τα δείγματα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί, μαζί με τη συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής και την απόδειξη καταβολής του αντιτίμου, στην Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής (Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα, τηλ. 27210 62151, info@anelixi.net.gr) μέχρι τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 3.00 μμ.

Κάθε ελαιόλαδο που συμμετέχει πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης περί περιεκτικότητας σε ελεύθερα οξέα, αριθμό υπεροξειδίων, K232 nm, K270 ή 268 nm, & ΔK, που να αποδεικνύουν την κατηγορία του.

Για κάθε ελαιόλαδο που συμμετέχει πρέπει να παραδοθούν τέσσερις (4) γυάλινες φιάλες ως εξής: οι 3 φιάλες 500ml σκουρόχρωμες τύπου MARASKA ή DORICA, σφραγισμένες χωρίς ετικέτα ή άλλα διακριτικά, συσκευασμένες σε έναν ενιαίο πακέτο με τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και μία επιπλέον φιάλη ετικεταρισμένη με τα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας.

Το αντίτιμο συμμετοχής

Το αντίτιμο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που είναι :
– για τo ένα δείγμα 80 ευρώ + ΦΠΑ
– για περισσότερα του ενός δείγματα 60 ευρώ + ΦΠΑ για κάθε δείγμα πλέον του πρώτου

Ανωνυμία

Η Οργανωτική Επιτροπή του έχει επιλέξει συμβολαιογράφο στον οποίον αναθέτει την ευθύνη της εγγύησης της ανωνυμίας των παραληφθέντων δειγμάτων. Τα δείγματα ελαιολάδου που τελικά θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα υποβληθούν ανωνύμως και κατάλληλα κωδικοποιημένα από τον συμβολαιογράφο στη γευσιγνωστική επιτροπή.

Η σύνθεση του panel

Χρέη Προέδρου της επιτροπής εκτελεί η κα Έφη Χριστοπούλου, χημικός, γευσιγνώστρια και εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας. Τα υπόλοιπα μέλη θα προέρχονται από διαπιστευμένα panel ελληνικά και ξένα.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει ένα κατάλληλο έντυπο αξιολόγησης ενός προφίλ εισόδου (κατώφλι εισαγωγής), το οποίο έχει αναπτυχθεί για την αποδοχή λαδιών στον Διαγωνισμό με βάση το έντυπο αξιολόγησης του IOC MARIO SOLINAS QUALITY AWARD. Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την επιμέλεια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Καλαμάτα.

Τα βραβεία

Τα βραβεία που προβλέπονται να αποδοθούν οργανοληπτική βαθμολογία είναι:
– ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
– ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
– ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
– ΕΠΑΙΝΟΙ
– ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
– ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η επιτροπή έχει την ευχέρεια τεκμηριωμένα να αλλάξει τον αριθμό των βραβείων ή να μην δώσει κάποια από τα βραβεία.
Η ανακήρυξη των νικητών και η παράδοση των επάθλων θα γίνει στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης 5ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα το Σάββατο 13 Απριλίου 2019. Η Οργανωτική Επιτροπή θα ανοίξει τους φακέλους και θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των νικητών.

Δημοσιότητα

Τα βραβεία θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο τύπο και θα προβληθούν μέσω Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων., με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο ο διοργανωτής, με στόχο την προβολή των προϊόντων και του διαγωνισμού. Δεν θα υπάρξει καμία αναφορά και δημοσιότητα για τα ελαιόλαδα που δεν θα λάβουν βραβείο.
Οι εταιρείες που θα βραβευθούν στον διαγωνισμό δικαιούνται να διαφημίζουν αυτή τους την διάκριση στους καταναλωτές. Εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι νικητές λαμβάνουν τα διπλώματα και το ηλεκτρονικό αρχείο με τη μακέτα του βραβείου για εκτύπωση αυτοκόλλητων φιάλης.

Δείτε τον κανονισμό του Διαγωνισμού και τη δήλωση συμμετοχής στο web site του Φεστιβάλ:
www.kalamata-olivefestival.gr

ή τηλεφωνείστε στα 27210 62151, 27210 24590
email: info@anelixi.net.gr

KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2019: Διαγωνισμός ποιότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
To Top