Επιχειρείν

Και επίσημα παρατείνονται οι εκπτώσεις έως 31 Μαρτίου-Η Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση που προβλέπει την παράταση των χειμερινών εκπτώσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

«Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) “Τακτικές εκπτώσεις” της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν 4177/2013 “Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021» αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η παράταση εξυπηρετεί “την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού”.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ

Και επίσημα παρατείνονται οι εκπτώσεις έως 31 Μαρτίου-Η Υπουργική Απόφαση
To Top