ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα καυτά ερωτήματα της αγοράς για τα μέτρα στήριξης

Ποιες είναι οι κρίσιμες «λεπτομέρειες» των μέτρων στήριξης που θα πρέπει να διευκρινιστούν άμεσα σε εργασιακά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα καθώς σε τρεις ημέρες τελειώνει ο μήνας.

Κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού της κυβέρνησης θα πρέπει θα ξεκαθαριστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καθώς λήγει ο μήνας και οι επιχειρήσεις καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις. Το Euro2day.gr σε συνεργασία με την ομάδα του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, κωδικοποίησε τα κρισιμότερα ερωτήματα σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τόσο τις αρχές που κλήθηκαν να σηκώσουν τεράστιο βάρος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όσο και τις επιχειρήσεις.

Τα εργασιακά
Για την σύννομη εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων αναμένεται διευκρινιστική για θέματα όπως:

• Πώς θα δηλωθεί η περίοδος της πραγματικής απασχόλησης γιατί γι’ αυτή την περίοδο οι εισφορές βαρύνουν τον εργοδότη, πως η περίοδος αναστολής της εργασιακής σχέσης , γιατί σε αυτή την περίπτωση οι εισφορές βαραίνουν το κράτος και πως η άδεια ειδικού σκοπού όσον αφορά στο ποσοστό των εισφορών που θα καλύψει το κράτος.

• Πως θα ορίζεται το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, το πλαίσιο και το εύρος που εξασφαλίζει την σύννομη εφαρμογή του ένατου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. όσον αφορά στην μετατροπή πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

• Το κατά πόσο δύναται να τεθεί σε αναστολή η εργασιακή σχέση εργαζόμενου που βρίσκεται σε άδεια ασθένειας εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζεται έχει κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενη με βάση των ΚΑΔ δραστηριότητας.

• Με ποιον τρόπο θα καταλογιστεί η έκπτωση του 25% στις εισφορές των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που καταβάλλουν εμπρόθεσμα και δεν αναβάλλουν την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών στην περίπτωση που υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάση των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

• Την έκπτωση του 25% στις ασφαλιστικές εισφορές θα την δικαιούνται και όσοι έχουν μείωση τζίρου; και εάν ναι, πρέπει να οριστεί το ποσοστό μείωσης τζίρου σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι θα δικαιούται αυτή την παροχή.

• Πως θα εμφανιστεί στις ΑΠΔ τυχόν καταβολή διαφοράς μισθού από τους εργοδότες όσον αφορά στο ποσό που υπολείπεται από τα 800 ευρώ που θα καταβάλει το κράτος. Αναφερόμαστε στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίες απολαβές μεγαλύτερες των €800 και ο εργοδότης δύναται και θέλει να του καταβάλλει τη διαφορά προκειμένου ο εργαζόμενος να μην έχει απώλεια εισοδήματος. Το ποσό θα καταβάλλει ο εργοδότης σε αυτή την περίπτωση θα έχει ασφαλιστικές εισφορές;

• Εάν από το Ε3 του 2008 έχει δηλωθεί ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που συμμετέχει στα έσοδα της επιχείρησης με μεγαλύτερο ποσοστό από τον ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας , αυτή η επιχείρηση δικαιούται να λάβει όλα τα προνόμια που αναγγέλθηκαν για τις επιχείρηση υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενες βάση των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας;

• Δύναται επιχείρηση που υπάγεται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάση των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας να θέσει όλο ή μέρος του προσωπικού που απασχολεί σε κατάσταση αναστολής εργασίας σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή που έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς; Πιο συγκεκριμένα σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

• Μπορεί η αναστολή εργασίας να λήξει νωρίτερα από τις 30/4 γιατί συγκεκριμένους λόγους; Για παράδειγμα, αν η επιχείρηση ανέλαβε την παράγωγη μιας μεγάλης παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται με τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και τα προνόμια που έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους.

• Απαιτείται παράταση της ημερομηνίας υποβολής αίτησης ΚΕΑΟ για την επανένταξη απολεσθείσας ρύθμισης του ν.4611/2019 για οφειλέτες μη μισθωτών, πρώην ΟΓΑ, εργοδότες, καθώς και για οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές (σύμφωνα με τα όσα ισχύουν έως σήμερα η ημερομηνία υποβολής λήγει στις 31/3/2020. Σημειώνεται πως με την υποβολή της αίτησης πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή).

• Η αναστολή εργασίας ισχύει έως τις 30/4/2020 ή για 45 ημέρες από την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης;

Φορολογικά θέματα

Για την σύννομη εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων απαιτείται διευκρινιστική:

• Τι θα γίνει με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων δεδομένου ότι το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχνη ανήκει στις πληττόμενες.

• Τι θα γίνει με τους μισθωτούς Λογιστές όσον αφορά στην αναστολή ή μη των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για τις διεκπεραίωση των εργασιών για τις οποίες είναι αρμόδιοι.

• Τι θα γίνει με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το ΓΕΜΗ όσον αφορά στις προθεσμίες που πρέπει να δηλωθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική επικοινωνία με τις ΔΟΥ και από τη μια οι ΔΟΥ λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό κι από την άλλη δεν είναι πάντα εφικτή η διεκπεραίωση της εργασίας δεδομένου ότι απαιτείται μετακίνηση ή συνεργασία με τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν κλείσει γιατί υπάγονται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενες βάση των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Τα ζητούμενα
Είναι σκόπιμο να δημοσιευθεί λίστα τηλεφωνικών αριθμών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Δ.Ο.Υ. έτσι ώστε να δύναται να εκτελεστούν κανονικά όλες οι εργασίες και οι δηλωτικές υποχρεώσεις ηλεκτρονικά ή να υπάρξει αναστολή δηλωτικών υποχρεώσεων.

Γενικά και χρηματοοικονομικά θέματα
Ζητούνται διευκρινήσεις:

• Σχετικά με την επιδότηση ενοικίων για τους πολίτες που ανήκουν στην κατηγορία των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή που οι επιχειρήσεις τους είναι πληττόμενες βάση των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

• Σχετικά με την κατοχύρωση των μισθωτών επαγγελματικών μισθώσεων που καταβάλλουν το 60% του συμφωνηθέντος μισθώματος στην περίπτωση που δραστηριοποιούνται στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάση των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

• Τα μέλη των προσωπικών εταιρειών ΟΕ , ΕΕ των οποίων οι επιχειρήσεις ανήκουν στους κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή είναι πληττόμενοι βάση των ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές διευκολύνσεις.

Πηγή

Τα καυτά ερωτήματα της αγοράς για τα μέτρα στήριξης
To Top