Το δικό μου Σχολείο

Τι προβλέπει ο νέος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Καλαμάτας

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ- ΝΕΕΣ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019, προκειμένου να αναδειχτεί ανάδοχος που θα αναλάβει την προμήθεια πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση 250 μαθητών.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ο ανάδοχος με την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αναλάβει να προμηθεύει με έτοιμο φαγητό “catering” (πλήρες μεσημεριανό γεύμα), προϋπολογισμού 153.450 ευρώ, για το νέο σχολικό έτος.

Η κάλυψη της δαπάνης αυτής βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του 2018 και του 2019, και γίνεται με επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η σίτιση των μαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, (5 ημέρες), όχι όμως τις ημέρες των εξετάσεων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεννοείται καθημερινά με τον Διευθυντή του Σχολείου, προκειμένου να ενημερώνεται για τον ακριβή αριθμό μαθητών.

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης:
– ο χρόνος από την παρασκευή του φαγητού μέχρι τη μεταφορά του στο Σχολείο να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες.

-Η διατήρηση και μεταφορά των ζεστών γευμάτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60 oC, ενώ η μεταφορά των κρύων τροφίμων να γίνεται με κατάλληλη ψύξη ανάλογα με το είδος τους πχ τυρί και λαχανικά στους 4-6 oC
-Το σερβίρισμα θα γίνεται στην αίθουσα εστίασης του Σχολείου με ευθύνη, εξοπλισμό και προσωπικό του αναδόχου

Αποκλείονται τυποποιημένα και έτοιμες προπαρασκευασμένες μερίδες φαγητού σε πλαστική συσκευασία.
Αποκλείεται η χρήση πλαστικών σκευών και εξοπλισμού. Τα σκεύη και τα μαχαιροπίρουνα θα πρέπει να είναι μεταλλικά.
Στολή, σκουφάκι, γάντια για το προσωπικό που παρασκευάζει, μεταφέρει και σερβίρει τα γεύματα στο Σχολείο
-Το προσωπικό του αναδόχου είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, τακτοποίηση, αποκομιδή απορριμμάτων από την αίθουσα εστίασης μετά το πέρας του γεύματος, ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη για το επόμενο γεύμα
-Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, δεν επιτρέπονται τα προκατεψυγμένα τύπου cook freeze, με ποινή αποκλεισμού
-Θα δίνεται έγγραφο από τον ανάδοχο με την ώρα παρασκευής του γεύματος και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν

-Θα υπάρχει 3μελής Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των γευμάτων που θα ελέγχει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, αλλά και την έγκαιρη και σωστή ποιοτικά εκτέλεση της παραγγελίας, ενώ έχει και τη δυνατότητα να απορρίψει τα γεύματα σε περίπτωση κατώτερης ποιότητας ή για λόγους ασφαλείας
Σε κάθε περίπτωση τα γεύματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις αλλά και να είναι σύμφωνα με τον οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ.

Να επισημάνουμε ότι οι περισσότερες αλλαγές στη νέα διακήρυξη έγιναν μετά από αίτημα του Μουσικού Σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου προς τον Δήμο Καλαμάτας και συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν στη νέα διακήρυξη προκειμένου να παρέχονται στους μαθητές ποιοτικότερα γεύματα. Την προηγούμενη σχολική χρονιά η σίτιση των μαθητών γινόταν από ανάδοχο εταιρεία από την Κόρινθο.
Επιμέλεια:Μαίρη Περδικέα

Τι προβλέπει ο νέος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Καλαμάτας
To Top