ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικό καλεντάρι για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εντολή προκειμένου άμεσα να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό καλεντάρι για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, έδωσε στις αρμόδιες υπηρεσίες ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης πολιτιστικών γεγονότων σταδιακά θα αναβαθμιστεί και θα περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα ή έχουν την αιγίδα αυτών, ώστε να υπάρχει καταρχάς καλύτερος συντονισμός και προγραμματισμός από φορείς, συλλόγους και σωματεία, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα συνδυαστικά, μέσα και από πρωτοβουλίες ιδιωτών, να δημιουργηθούν θεματικές περίοδοι που να προσελκύουν το ενδιαφέρον περισσοτέρων επισκεπτών στο Δήμο.

Ηλεκτρονικό καλεντάρι για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας
To Top